Family mediation is applied only in the resolution of disputes arising from business or transactions on which the parties can freely dispose, including those with foreign elements . However, disputes involving allegations of domestic violence are not suitable for mediation.

Family mediation aims to help participants reach consensus and resolve disputes .

In this process, mediators do not provide consultancy services .

Mediators help participants find solutions against each other or without pressure from the mediator and present proposals for reconciliation. Mediation aims to help participants reach the decisions they think are most appropriate for their particular situation. Mediation also aims to help participants reduce the scope or severity of conflict within the family by communicating with each other now and in the future.

On some issues, mediators help some couples hear each other for the first time and come to an agreement on a common denominator. . Thus, some couples realize that perceptions and attitudes have changed in hearing and understanding each other. 

Evliliğin veya ilişkinin geri dönüş olmaksızın çökmesi halinde, arabuluculuk söz konusu evliliğin;

  1. Taraflara ve çocuklara en az rahatsızlık verecek
  2. Taraflar ve çocuklar arasında mümkün olduğu kadar iyi ilişkiler sürdürülebilmesini teşvik edecek
  3. Tarafların veya çocukların karşı tarafça istismar edilmesine yönelik her türlü olasılığı ortadan kaldıracak
  4. Taraflara gereksiz masraf olmamasını sağlayacak şekilde evlilik veya ilişkinin sona erdirilmesi ilkelerini gözetir.

Bireyler, çiftler ve diğer taraflar kendileri başvurabilecekleri gibi avukatlar, hakimler ve diğer arabulucular tarafından da yönlendirilebilirler.

Özel ve gönüllülüğe dayalı mahkeme dışı bir süreçtir. Şiddet içermemesi şartıyla, çocuklar, mallar, mali konular ve diğer aile içi hususları kapsayabilir. Bir çocuk veya yetişkinin tehdit altında olmaması şartıyla süreç gizli, ön yargısız ve önceliklidir.

Genellikle birkaç hafta veya aya esnek şekilde yayılmış bir dizi toplantı şeklinde gerçekleştirilir.

Davranış ve tutumları değiştirerek çocuk-veli ve veliler arası ilişkileri uzun vadede iyileştirebilmektedir.

Tarafların kendilerince arabuluculuk sayesinde mutabık kaldıkları anlaşmaların yerine getirilmesi daha muhtemeldir.

Geçmiş yerine şimdiki zaman ve geleceğe odaklanır. Katılımcıların daha iyi iletişim kurmalarına yardımcı olmayı hedefler.

Aile arabuluculuğu müzakerelerinde;

  • Sorunla insanları birbirinden ayırmayı,
  • Kişilerin nerede durduğuna değil çıkarlarına odaklanmayı,
  • To create mutual gain options,
  • It aims to provide mutual gains instead of results that one side will win and the other side will lose.

In family mediation, any information given to the mediator by any spouse during a private session or the entire mediation process will not be hidden from the other. In this way, the communication between the parties will be placed on a healthy ground.