Noterlerce Gerçekleştirilen Devir İşlemleri Araç Mülkiyetinin Devri İçin Yeterli Olup, İşlemin Tamamlanması İçin Trafik Tesciline Alıcı Adına Tescil İşlemi Yapılması Mutlak Koşul Değildir.

JUDICIARY 17th LAW DEPARTMENT Date:  19.02.2019 Basis:  2016/616 7 Decision:  2019 / 1692 The Transfer Transactions Performed by Notary Publics are Sufficient for the Transfer of Vehicle Ownership, and it is not an absolute condition for the Traffic Registration to be...

Trafik Kazasından Kaynaklanan Ölüm Nedeniyle Maddi Tazminat İsteminde, İlk Olarak Zararla İlgili İndirim Sebepleri Uygulanarak Gerçek Zarar Belirlenecek, Sonra Da Tazminattan İndirim Nedenleri Uygulanacaktır.

JUDICIARY 17th LAW DEPARTMENT Date:  20.02.2019 Basis:  2016/15927 Decision:  2019/ 1791 In the claim for pecuniary compensation due to the death caused by a traffic accident, firstly, the real damage will be determined by applying the reasons for the reduction, and...

Trafik Kazasından Kaynaklanan Cismani Zarar Nedeni İle Maddi Tazminatın 360 Gün Üzerinden Hesaplama Yapılarak Belirlenmesi Gerekmektedir.

YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ Tarih: 21.02.2019 Esas: 2016/6781 Karar: 2019/1897 Trafik Kazasından Kaynaklanan Cismani Zarar Nedeni İle Maddi Tazminatın 360 Gün Üzerinden Hesaplama Yapılarak Belirlenmesi Gerekmektedir. Özet: Dava trafik kazasından kaynaklanan cismani...

Trafik Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatında, Desteğin Çocuk Olması Halinde 18 Yaşın Desteğin Başlayacağı Yaş Olarak Kabulü Gerekmektedir.

YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ Tarih: 20.02.2019 Esas: 2016/13413 Karar: 2019/1762 Trafik Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatında, Desteğin Çocuk Olması Halinde 18 Yaşın Desteğin Başlayacağı Yaş Olarak Kabulü Gerekmektedir. Özet: Dava, trafik kazası nedeniyle...