Borçlunun, Üçüncü Kişi Nezdinde İleride Doğması Muhtemel Alacaklarının Haczi İse Ancak İİK’nun 78. Maddesi Kapsamında Gönderilecek Haciz Yazısı İle Mümkündür.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ Tarih: 04.04.2019 Esas: 2018/12447 Karar: 2019/5556 Borçlunun, Üçüncü Kişi Nezdinde İleride Doğması Muhtemel Alacaklarının Haczi İse Ancak İİK’nun 78. Maddesi Kapsamında Gönderilecek Haciz Yazısı İle Mümkündür. Özet: Alacaklı, takibin...

Bonolar, Kambiyo Senedi Vasfında Olduğuna Göre, Alacağa 3095 Sayılı Kanun’un 2/2. Maddesinde Öngörülen Ticari İşlerdeki Temerrüt Faiz Olan Avans Faizi Oranının Uygulanması Gerekir.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ Tarih: 30.04.2019 Esas: 2018/178 Karar: 2019/7125 Bonolar, Kambiyo Senedi Vasfında Olduğuna Göre, Alacağa 3095 Sayılı Kanun’un 2/2. Maddesinde Öngörülen Ticari İşlerdeki Temerrüt Faiz Olan Avans Faizi Oranının Uygulanması Gerekir....

Borçlunun “Haline Münasip” Evi Haczedilemez, Bir Meskenin Borçlunun Haline Uygun Olup Olmadığı Adı Geçenin Haciz Anındaki Sosyal Durumuna Ve Borçlu İle Ailesinin İhtiyaçlarına Göre Belirlenir.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ Tarih: 17.04.2019 Esas: 2019/2750 Karar: 2019/6695 Borçlunun “Haline Münasip” Evi Haczedilemez, Bir Meskenin Borçlunun Haline Uygun Olup Olmadığı Adı Geçenin Haciz Anındaki Sosyal Durumuna Ve Borçlu İle Ailesinin İhtiyaçlarına...

Kat Maliklerinden Her Biri, Kapıcı Giderlerinden, Yönetim Planında Veya Kat Malikleri Kurulunca Verilmiş Bir Kararda Başka Türlü Bir Hüküm Bulunmadıkça Diğer Kat Malikleri İle Birlikte Eşit Olarak Sorumludur.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ Tarih: 29.04.2019 Esas: 2018/7532 Karar: 2019/7010 Kat Maliklerinden Her Biri, Kapıcı Giderlerinden, Yönetim Planında Veya Kat Malikleri Kurulunca Verilmiş Bir Kararda Başka Türlü Bir Hüküm Bulunmadıkça Diğer Kat Malikleri İle Birlikte Eşit...