İSTANBUL … İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE BİLİRKİŞİ RAPORU

ESAS NO                    : 20../….

DAVACI                    : ….

VEKİLİ                      : Av. …..

DAVALI                     : ……….

VEKİLİ                      : Av. …………

KONU                        : Davacı iddia ve davalı savunmaları, toplanan deliller ve dosya içeriği incelenerek, 22.02.2017 tarihli ara karar uyarınca hazırlanan bilirkişi raporudur.

 • İDDİA VE TALEP

Davacı vekili, 23.08.2016 tarihli dava dilekçesi ile özetle; davacının davalı firmada fiili olarak 01.10.2011 tarihinde işe girdiğini, davacının iş akdine 01.05.2016 tarihinde son verildiğini, davalı tarafından davacıya kıdem tazminatı adı altında 9.071,84 TL, ihbar tazminatı adı altında 3.194,63 TL ödeme yapıldığını, söz konusu ödemenin davacının hak ettiği meblağın çok altında olduğunu, davacının davalı firmada satış müdürü olarak çalıştığını, davacının davalı firmada en son net 2.100,00 TL ücret, 750,00 TL araç bedeli, 330,00TL iaşe ve iletişim bedeli olmak üzere toplamda 3.180,00 TL ücretle çalıştığını, davacının ücretine ek olarak her yıl Ramazan ayında 100,00 TL değerinde ramazan paketi verildiğini, ücretin 1.575,00 TL’sinin bankadan, geri kalanının elden ödendiğini, davalı firmada günde bir öğün yemek verildiğini, davacının davalı firmada haftanın 6 günü yaz ve bahar aylarında sabah 09.00 akşam 19.30 saatleri arasında, kışın ise sabah 09.00 akşam 19.00 saatleri arasında çalıştığını, cumartesi günleri ise sabah 09.00 akşam 18.00 arasında çalıştığını, evli ve çocuğu olan davacının asgari geçim indiriminin ödenmediğini, davacının yıllık izinlerinin düzenli olarak kullandırılmadığını ve kullandırılmayan dönemlere ilişkin yıllık izinlerine tekabül eden ücretinin ödenmediğini, davacının Eylül 2015’e kadar aylık bazlı prim sistemi ile çalıştığını, Eylül 2015 tarihinden sonra ise 6 aylık prim bazlı sisteme geçildiğini, yeni sistemin eski sisteme göre daha dezavantajlı olmakla birlikte, yeni sisteme göre davacının hak ettiği primlerin de ödenmediğini, davacının ihbar tazminatının eksik hesaplanarak ödendiğini iddia ederek 1.000 TL kıdem tazminatı, 100 TL ihbar tazminatı, 100,00 TL prim, 500 TL fazla çalışma ücreti, 100 TL asgari geçim indirimi, 200 TL yıllık izin ücreti alacağının tahsilini istemiştir.

 • SAVUNMA VE CEVAP

Davalı vekili, 28.09.2016 tarihli cevap dilekçesi ile özetle; davacının şahsına ait aracını şirket işlerinde kullanması nedeniyle davalı şirketten aldığı 750 TL’lik araç kiralama bedelinin ücret olarak kabul edilemeyeceğini, davacının ücretinin 1.374,35 TL olduğunu, davacının imzalamış olduğu ibranamede de görüleceği üzere davacının iş bu davada talep ettiği tüm alacakların gerçeğe uygun olarak ödendiğini, davacının davalı şirketten hiçbir alacağının kalmadığına dair ibranameyi el yazısı ile yazdığını ve imzaladığını, davacının davalı şirket bünyesinde yapılan fazla çalışmaların tamamının davacıya ödendiğini, davacının davalı şirketten alacağının bulunmadığını iddia ederek davanın reddini istemiştir.

 • TESPİT OLUNAN HUSUSLAR

Celp ve ibraz olunan belgeler

 1. Genel-İş Sendikası yazı cevabında, sendikanın belediyelerde bağıtladığı toplu sözleşmelerde üyelerinin ortalama olarak 2016 yılında 3.150,00 TL aylık ücret aldıklarının bildirildiği,
 2. Gaziosmanpaşa SGM yazı cevabında, hizmet cetvelinin, işe giriş çıkış bildirgelerinin, işyeri tescil bilgilerinin gönderildiği,
 3. Davalı delil listesi ekinde, araç kiralama sözleşmesinin, gider pusulasının, banka ödeme belgesinin sunulduğu,
 4. Davacının özlük dosyası kapsamında, ücret pusulalarının, ibraname suretinin sunulduğu,
 5. Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası yazı cevabında, olumsuz cevap verildiği,
 6. Yapı Kredi bankası yazı cevabında, davacının hesap hareketlerinin gönderildiği,
 7. Koop-İş Sendikası yazı cevabında, davacının alabileceği emsal ücretin net 2.400,00 TL civarında olduğunun bildirildiği tespit edilmiştir.

Tanık Beyanları

 1. Davacı tanığı ………….., 26.10.2016 tarihli duruşmada; “2011 yılının 10. Ayında davacının işe başladığını, 2016’nın 5. Ayında da işten çıkartıldığını, o dönemlerde davacı ile çalıştığını, davacının önce satış müdürü olduğunu, kendisinin sevkiyat sorumlusu olduğunu, davacının 2.100 TL civarı maaş aldığını, asgari ücretin bankaya yattığını, geri kalan kısmı elden aldıklarını, kışın sabah saat 09.00’dan akşam 19.00’a kadar yazın sabah 09.00’dan akşam 19.30’a kadar çalıştığını, cumartesi günleri 09.00-13.00 arası çalıştığını, yıllık izinlerin bir hafta verildiğini, son bir senedir yeni müdür geldiğinden düzelttiklerini ve kanuni haklarını alıp 2 haftaya çıktığını, drop bölümünü kapatıyoruz sizinle çalışamayacağız dediklerini, ancak bu bölümün kapatılmadığını, davacının 19.30’dan sonra çalışıp çalışmadığını bilmediğini, sevkiyat sorumlusu olduğundan dolayı bildiğini, şirketin davacıya araç veremediğini, bu sebeple kendi aracını kiraladığını, aylık 750 TL kira parası aldığını, ayrıca sürekli dışarıda olduğundan 300 küsür TL yemek parası verildiğini, açmış olduğu davasının olduğunu” beyan etmiştir.
 2. Davacı tanığı …………., 26.10.2016 tarihli duruşmada; “2009 Mart ayından davacının işten çıkıncaya kadar çalıştığını, davacının 2.100 TL maaş aldığını, asgari ücretinin bankaya yattığını, geri kalanını elden aldığını, davacının kendi aracı ile çalıştığı için 750 TL araç kirası, bir de 330 TL dışarıda satış için dolaştığı için yemek parası aldığını, sabah 07.00 akşam 19.00 arasında çalıştığını, bildiği kadarı ile davacının yıllık izinlerinin hepsini kullanmadığını, cumartesi günleri sabah 09.00 akşam 17.00’a kadar çalıştığını, Pazar günü çalışmadığını, drop firmasının kapatıldığı söylenerek davacının iş akdinin sona erdiğini söylediklerini, ancak burasının kapanmadığını, açmış olduğu davasının olduğunu” beyan etmiştir.
 3. Davalı tanığı ……………, 21.12.2016 tarihli duruşmada; “davalı şirket ortaklarından …………..’in abisi olduğunu, 2010’da işe girdiğini, davacının 1 sene sonra çalışmaya başladığını, davacı işten ayrılıncaya kadar birlikte çalıştıklarını, davacının drop ürünlerinin başında olduğunu, kendisinin eczane satışında bölge müdürü olduğunu, davacının ne kadar maaş aldığını bilmediğini, hepsini bankadan aldığını, davacının sabah 09.00’dan 19.00’a kadar çalıştığını, cumartesi, Pazar sadece yönetim ile ilgili bir iş olursa gelindiğini, davacının da kendi sormak istediği bir husus varsa kendi işi ile ilgili gelebildiğini, ayrı birimlerde olduklarından dolayı ne sıklıkla geldiğini bilmediğini, davacının yönetici olduğunu, bu konuda bilgisinin olmadığını, agi verildiğini ve maaşın içinde yattığını, bildiği kadarı ile davacının yıllık izinlerini kullandığını, 19.00’dan sonra davacının çalıştığını görmediğini, çünkü eczanelerin 19.00’a kadar çalıştıklarını, davacının işe geç gelmelerinin olduğunu, bunun şirket içinde konuşulduğunu, çalıştığında yeteri kadar performans alınamadığını, yeni bir düzenlemeye gidildiğini, davacının işten çıkartıldığını, davacının öğlen molasını kendisinin ayarladığını, genelde eczanelerin 19.00’da kapandığı için 18.00’da işlerin bittiğini” beyan etmiştir.
 4. Davalı tanığı …………….., 21.12.2016 tarihli duruşmada; “2014 Temmuz ayından beri şirkette çalıştığını, bu tarihten itibaren davacı ile birlikte çalıştığını, davacının ilk başta kendisinin mahiyetinde bölge müdürü olarak çalıştığını, daha sonra da şirketin diğer bölümlerinde çalıştığını, kendisinin satış müdürü olduğunu, davacının ne kadar maaş aldığını bilmediğini, hepsini bankadan aldığını, maaşlar içinde agi olduğunu, eczanenin açılış ve kapanış saatlerine kadar çalıştığını, sabah 09.00 akşam 19.00 arası çalışıldığını, Pazar günü çalışmadığını, cumartesi günü dönüşümlü olarak 09.00-13.00 arası yemek ve istirahat süresi dahil çalıştığını, yemek süresinin 1 saat olduğunu, cumartesi günü çalışmaların bordrolarda yansıtıldığını, davacının her cumartesi çalışmadığını, bir ayda 1-2 hafta cumartesi günü geldiğini, 2 seferi geçmediğini, kendi bünyesinde davacının 6 ay kadar çalıştığını, davacının iş akdinin neden sona erdiğini bilmediğini, davacının eczanin çalışma saatleri arasında çalıştığını, yazın 09.00-19.30, kışın 09.00-19.00 arası çalıştığını, ancak işi kesim saatlerinin kışın 09.00-18.45, yazın 09.00-19.15 olduğunu, davacının çalışma saatlerinin hemen hemen kendisinin belirlediğini” beyan etmiştir.
 • HİZMET SÜRESİ

Davacı vekili, davacının davalı firmada fiili olarak 01.10.2011 tarihinde işe girdiğini, davacının iş akdine 01.05.2016 tarihinde son verildiğini iddia etmiştir.

SGK Hizmet Dökümüm içeriğinden, davacının 01.10.2011-30.04.2016 tarihleri arasında 1065056 işyeri sicil numaralı davalı işyeri çalışanı olarak kuruma bildirildiği tespit edilmiştir.

Dosya kapsamında, iddia edilen işten çıkış tarihini gösterir delil tespit edilememiştir.

Bu durumda, kurum kayıtlarına itibar edilerek, davacının hizmet süresinin 01.10.2011-30.04.2016 tarihleri arasında 4 yıl 7 ay 3 gün olduğu tespit edilmiştir.

 • ÜCRET

Davacı vekili, davacının davalı firmada en son net 2.100,00 TL ücret, 750,00 TL araç bedeli, 330,00 TL iaşe ve iletişim bedeli olmak üzere toplamda 3.180,00 TL ücretle çalıştığını, davacının ücretine ek olarak her yıl Ramazan ayında 100,00 TL değerinde ramazan paketi verildiğini, ücretin 1.575,00 TL’sinin bankadan, geri kalanının elden ödendiğini, davalı firmada günde bir öğün yemek verildiğini iddia etmiştir.

Davalı vekili, davacının şahsına ait aracını şirket işlerinde kullanması nedeniyle davalı şirketten aldığı 750 TL’lik araç kiralama bedelinin ücret olarak kabul edilemeyeceğini, davacının ücretinin 1.374,35 TL olduğunu iddia etmiştir.

Dosyaya sunulan imzalı ücret bordrolarından, davacının son ücretinin brüt 1.749,60 TL olarak tahakkuk ettirildiği tespit edilmiştir.

Genel-İş Sendikası yazı cevabında, sendikanın belediyelerde bağıtladığı toplu sözleşmelerde üyelerinin ortalama olarak 2016 yılında 3.150,00 TL aylık ücret aldıklarının bildirildiği, Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası yazı cevabında, olumsuz cevap verildiği, Koop-İş Sendikası yazı cevabında, davacının alabileceği emsal ücretin net 2.400,00 TL civarında olduğunun bildirildiği tespit edilmiştir.

Bu hususta dinlenen tanıklardan;

Davacı tanığı ……….., davacının 2.100 TL civarı maaş aldığını, asgari ücretin bankaya yattığını, geri kalan kısmı elden aldıklarını…şirketin davacıya araç veremediğini, bu sebeple kendi aracını kiraladığını, aylık 750 TL kira parası aldığını, ayrıca sürekli dışarıda olduğundan 300 küsür TL yemek parası verildiğini, açmış olduğu davasının olduğunu

Davacı tanığı ……, davacının 2.100 TL maaş aldığını, asgari ücretinin bankaya yattığını, geri kalanını elden aldığını, davacının kendi aracı ile çalıştığı için 750 TL araç kirası, bir de 330 TL dışarıda satış için dolaştığı için yemek parası aldığını…açmış olduğu davasının olduğunu

Davalı tanığı …………., davacının ne kadar maaş aldığını bilmediğini, hepsini bankadan aldığını

Davalı tanığı ……………., davacının ne kadar maaş aldığını bilmediğini, hepsini bankadan aldığını beyan etmişlerdir.

Dosyaya sunulan araç kiralama sözleşmesi içeriğinden, davacıya ait aracın, davalı şirkete aylık net 750,00 TL bedel karşılığında kiralandığı ve aracın davalı şirket işleri için davacı tarafından kullanıldığı tespit edilmiştir.

Bu durumda, imzalı ücret bordrolarının, emsal ücret araştırması yazı cevabı ile ispatlandığı kanaati ile davacının son ücretinin, taleple de bağlı kalınarak,  net 2.100,00 TL, brüt 2.937,43 TL olduğu tespit edilmiştir.

Tanık anlatımlarından, davacının sosyal hakları arasında yol ve yemek olduğu tespit edildiğinden, aylık yemek bedeli 330,00 TL, aylık yol bedeli 185,00 TL (fesih tarihindeki aylık akbil) olarak belirlenmiş olup, böylece davacının giydirilmiş brüt ücreti, 2.937,43 TL + 330,00 TL + 185,00 TL = 3.452,43 TL olarak tespit edilmiştir.

 • DEĞERLENDİRME VE HESAPLAMA

Dosya kapsamı tetkik edildiğinde, taraflar arasındaki ihtilafın, davacının iş akdinin ne şekilde feshedildiği, bu doğrultuda davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanıp kazanmayacağı, davacının prim, fazla çalışma, asgari geçim indirimi ve yıllık izin ücreti alacaklarının bulunup bulunmadığı hususlarında olduğu tespit edilmiştir.

Kıdem ve ihbar tazminatı alacağı yönünden:

Davacı vekili, davalı tarafından davacıya kıdem tazminatı adı altında 9.071,84 TL, ihbar tazminatı adı altında 3.194,63 TL ödeme yapıldığını, söz konusu ödemenin davacının hak ettiği meblağın çok altında olduğunu iddia etmiştir.

Bu durumda, hukuki değerlendirme Sayın Mahkemeye ait olmak üzere, davacının talep edebileceği kıdem ve ihbar tazminatı alacağı hesaplanacak, yapılan ödemeler mahsup edilecektir.

1475 sayılı İş Kanunu madde 14 esaslarına göre davacının toplam hizmet süresi 4 yıl 7 ay 3 gündür. Davacının giydirilmiş son brüt ücreti 3.452,43 TL’dir. Fesih tarihi itibariyle kıdem tazminatı tavanı: 4.092,53 TL

Brüt Ücret               Toplam
3.452,43 TL x 4 yıl = 13.809,72 TL
3.452,43 TL / 12 ay x 7 ay = 2.013,92 TL
3.452,43 TL / 365 gün x 3 gün = 28,38 TL
+ ____________
Toplam Brüt = 15.852,01 TL
% 07,59 Damga Vergisi Kesintisi = 120,32 TL
____________
Net Kıdem Tazminatı Alacağı   = 15.731,70 TL

 Fesih tarihinde davacıya ödenen kıdem tazminatının mahsubu ile bakiye kıdem tazminatı alacağı, 15.731,70 TL – 9.071,84 TL = 6.659,86 TL olarak hesaplanmıştır.

Davacının ihbar öneli 8 hafta olarak tespit edilmiştir.

Brüt Ücret                     Toplam
3.452,43 TL / 30 gün X 7 gün X 8 hafta = 6.444,54 TL
% 15 Gelir Vergisi Kesintisi = 966,68 TL
% 07,59 Damga Vergisi Kesintisi = 48,91 TL
____________
Net İhbar Tazminatı Alacağı   = 5.428,94 TL

 Fesih tarihinde davacıya ödenen ihbar tazminatının mahsubu ile bakiye ihbar tazminatı alacağı, 5.428,94 TL – 3.194,63 TL = 2.234,31 TL olarak hesaplanmıştır.

Prim alacağı yönünden:

Davacı vekili, davacının Eylül 2015’e kadar aylık bazlı prim sistemi ile çalıştığını, Eylül 2015 tarihinden sonra ise 6 aylık prim bazlı sisteme geçildiğini, yeni sistemin eski sisteme göre daha dezavantajlı olmakla birlikte, yeni sisteme göre davacının hak ettiği primlerin de ödenmediğini iddia etmiştir.

Davacının imzalı ücret bordrolarının incelenmesi neticesinde, davacıya 08/2013-09/2014 dönemleri arasında prim ödendiği tespit edilmiştir.

Tanıklar, davacının prim alacağı hususunda herhangi bir beyanda bulunmamışlardır.

Dosya kapsamında, davacının prim ile çalıştığını gösterir ve/veya davalı işyerinde uygulanan prim sistemini gösterir delile rastlanmamıştır.

Bu sebeple, davacının iddia edilen prim alacağının ispatlanamadığı kanaati ile hesaplama yapılamamıştır. Bununla beraber, davacının pozisyonu ve davalı işverenin faaliyet alanı dikkate alındığında, davacının iddia ettiği prim alacağının, eczacılık konusunda uzman işletmeci bilirkişi ile yerinde yapılan inceleme neticesinde, prim alacağının bulunup bulunmadığının tespit edilebileceği görüşüne ulaşılmıştır.

Fazla çalışma ücreti alacağı yönünden:

Davacı vekili, davacının davalı firmada haftanın 6 günü yaz ve bahar aylarında sabah 09.00 akşam 19.30 saatleri arasında, kışın ise sabah 09.00 akşam 19.00 saatleri arasında çalıştığını, cumartesi günleri ise sabah 09.00 akşam 18.00 arasında çalıştığını iddia etmiştir.

Dosyaya sunulan ücret bordrolarının incelenmesi neticesinde, 02/2013-03/2016 dönemlerinde, 04/2015, 07-/2015 dönemleri hariç olmak üzere, her ay çoğunluğu sabit olacak şekilde fazla çalışma ücreti tahakkuk ettirildiği, bordroda belirlenen ücret üzerinden davacıya tahakkuk ettirilen ücretlerin ödendiği tespit edilmiştir.

Somut olayda, mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda, davacının fazla çalışmalarının, hafta tatili ve genel tatil günlerindeki çalışmalarının karşılığının bordrolarda gösterildiği ve karşılığının ödendiği, bordroların ihtirazı kayıt konmadan işçi tarafından imzalandığı, davacının bordrolarda gösterilen sürelerden daha fazla bir süre fazla çalışma yaptığını, genel tatil ve hafta tatili günlerinde çalıştığını ispat edemediği belirtilmiş ve söz konusu alacaklar hesaplanmamıştır.

Ancak, bordrolarda gösterilen ücretin, davacının gerçek ücretini yansıtmadığı, davacının bordrolarda görünen ücretten daha fazla ücret aldığı mahkemece kabul edildiğine göre, bordrolardaki süreler nazara alınarak, yargılama sırasında tespit edilen gerçek ücret üzerinden fazla çalışma, genel tatil ve hafta tatili ücretleri bilirkişiye hesaplattırılmalı, bulunan tutarlardan bordrolarda tahakkuk ettirilen miktarlar mahsup edilmeli aradaki fark hüküm altına alınmalıdır. Ayrıca, varsa tahakkuk ve ödeme bulunmayan aylar için de tanık beyanlarına göre hesaplama yapılmalıdır.” (Yargıtay 9. H.D. 13.01.2016 T. 2014/28073 E. 2016/705 K.)

Bu durumda, davacının gerçek ücretinin bordrolarda gösterilenden fazla olduğunun ispatlanmış olması sebebiyle, 02/2013-03/2016 dönemlerinde, 04/2015, 07-/2015 dönemleri hariç olmak üzere fazla çalışma ücretleri, davacının gerçek ücreti üzerinden ve bordrolarda belirtilen fazla çalışma süreleri dikkate alınarak hesaplanacak, bordrolar ile yapılan ödemeler mahsup edilecektir.

Yukarıda belirtilen dönemler dışlandığında, davacının 01.10.2011-01.01.2013, 01.04.2015-30.04.2015, 01.07.2015-31.07.2015, 01.04.2016-30.04.2016 tarihleri arasında çalışma olgusunun her türlü delil ile ispatlanması imkanı bulunmaktadır.

Bu hususta dinlenen tanıklardan;

Davacı tanığı ……….., 2011 yılının 10. Ayında davacının işe başladığını…kışın sabah saat 09.00’dan akşam 19.00’a kadar yazın sabah 09.00’dan akşam 19.30’a kadar çalıştığını, cumartesi günleri 09.00-13.00 arası çalıştığını…davacının 19.30’dan sonra çalışıp çalışmadığını bilmediğini…açmış olduğu davasının olduğunu

Davacı tanığı …………, 2009 Mart ayından davacının işten çıkıncaya kadar çalıştığını…sabah 07.00 akşam 19.00 arasında çalıştığını…cumartesi günleri sabah 09.00 akşam 17.00’a kadar çalıştığını, Pazar günü çalışmadığını…açmış olduğu davasının olduğunu

Davalı tanığı ………….., davacının sabah 09.00’dan 19.00’a kadar çalıştığını, cumartesi, Pazar sadece yönetim ile ilgili bir iş olursa gelindiğini, davacının da kendi sormak istediği bir husus varsa kendi işi ile ilgili gelebildiğini, ayrı birimlerde olduklarından dolayı ne sıklıkla geldiğini bilmediğini…19.00’dan sonra davacının çalıştığını görmediğini, çünkü eczanelerin 19.00’a kadar çalıştıklarını…genelde eczanelerin 19.00’da kapandığı için 18.00’da işlerin bittiğini

Davalı tanığı ……………, eczanenin açılış ve kapanış saatlerine kadar çalıştığını, sabah 09.00 akşam 19.00 arası çalışıldığını, Pazar günü çalışmadığını, cumartesi günü dönüşümlü olarak 09.00-13.00 arası yemek ve istirahat süresi dahil çalıştığını, yemek süresinin 1 saat olduğunu, cumartesi günü çalışmaların bordrolarda yansıtıldığını, davacının her cumartesi çalışmadığını, bir ayda 1-2 hafta cumartesi günü geldiğini, 2 seferi geçmediğini, kendi bünyesinde davacının 6 ay kadar çalıştığını…davacının eczanin çalışma saatleri arasında çalıştığını, yazın 09.00-19.30, kışın 09.00-19.00 arası çalıştığını, ancak işi kesim saatlerinin kışın 09.00-18.45, yazın 09.00-19.15 olduğunu, davacının çalışma saatlerinin hemen hemen kendisinin belirlediğini beyan etmişlerdir.

Bu durumda, davacının Nisan Mayıs Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarına denk gelen bahar ve yaz aylarında, ayda 2 hafta, 09.00-19.30 saatleri arasında, 1 saat ara dinlenme süresi düşüldükten sonra günde 9,5 saat, haftada 9,5 saat x 5 gün = 47,5 saat çalıştığı kanaatine ulaşılmıştır. Davacının bu dönemdeki fazla çalışma süresi ise, 47,5 saat – 45 saat = 2,5 saat olarak tespit edilmiştir. Ayda 2 hafta ise, 09.00-19.30 saatleri arasında, 1 saat ara dinlenme süresi düşüldükten sonra günde 9,5 saat, cumartesi günü 09.00-13.00 saatleri arasında, 30 dakika ara dinlenme süresi düşüldükten sonra günde 3,5 saat, haftada (9,5 saat x 5 gün) + 3,5 saat = 51 saat çalıştığı kanaatine ulaşılmıştır. Davacının bu dönemdeki fazla çalışma süresi ise, 51 saat – 45 saat = 6 saat olarak tespit edilmiştir. Bu dönemde aylık fazla çalışma süresi, (2,5 saat x 2 hafta) + (6 saat x 2 hafta) = 17 saat olarak tespit edilmiştir.

Davacının kış aylarında, ayda 2 hafta, 09.00-19.00 saatleri arasında, 1 saat ara dinlenme süresi düşüldükten sonra günde 9 saat, haftada 9 saat x 5 gün = 45 saat çalıştığı kanaatine ulaşılmıştır. Davacının bu dönemde fazla çalışma süresinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Ayda 2 hafta ise, 09.00-19.00 saatleri arasında, 1 saat ara dinlenme süresi düşüldükten sonra günde 9 saat, cumartesi günü 09.00-13.00 saatleri arasında, 30 dakika ara dinlenme süresi düşüldükten sonra günde 3,5 saat, haftada (9 saat x 5 gün) + 3,5 saat = 48 saat çalıştığı kanaatine ulaşılmıştır. Davacının bu dönemdeki fazla çalışma süresi ise, 48 saat – 45 saat = 3 saat olarak tespit edilmiştir. Bu dönemde aylık fazla çalışma süresi, 3 saat x 2 hafta = 6 saat olarak tespit edilmiştir.

Davacının fazla çalışma ücreti alacağı hesaplanırken, belirlenen son brüt ücretinin asgari ücrete oranı (2.937,43 TL / 1.647,00 TL= 1,7835 oran) ile geçmiş dönem brüt ücreti hesaplanacaktır.

Tanık delili doğrultusunda hesaplanan

HESAPLAMA SÜRESİ   ASGARİ ÜCRET ASGARİ ÜCRET ÇARPANI BRÜT ÜCRET           FAZLA ÇALIŞMA SAATİ     AY   TOPLAM
Ekim 2011 arası 837,00 TL 1,7835 1.492,79 TL / 225 x 1,5 x 6 saat x 1 = 59,71 TL
Kasım 2011 arası 837,00 TL 1,7835 1.492,79 TL / 225 x 1,5 x 6 saat x 1 = 59,71 TL
Aralık 2011 arası 837,00 TL 1,7835 1.492,79 TL / 225 x 1,5 x 6 saat x 1 = 59,71 TL
Ocak 2012 arası 886,50 TL 1,7835 1.581,07 TL / 225 x 1,5 x 6 saat x 1 = 63,24 TL
Şubat 2012 arası 886,50 TL 1,7835 1.581,07 TL / 225 x 1,5 x 6 saat x 1 = 63,24 TL
Mart 2012 arası 886,50 TL 1,7835 1.581,07 TL / 225 x 1,5 x 6 saat x 1 = 63,24 TL
Nisan 2012 arası 886,50 TL 1,7835 1.581,07 TL / 225 x 1,5 x 17 saat x 1 = 179,19 TL
Mayıs 2012 arası 886,50 TL 1,7835 1.581,07 TL / 225 x 1,5 x 17 saat x 1 = 179,19 TL
Haziran 2012 arası 886,50 TL 1,7835 1.581,07 TL / 225 x 1,5 x 17 saat x 1 = 179,19 TL
Temmuz 2012 arası 940,50 TL 1,7835 1.677,38 TL / 225 x 1,5 x 17 saat x 1 = 190,10 TL
Ağustos 2012 arası 940,50 TL 1,7835 1.677,38 TL / 225 x 1,5 x 17 saat x 1 = 190,10 TL
Eylül 2012 arası 940,50 TL 1,7835 1.677,38 TL / 225 x 1,5 x 17 saat x 1 = 190,10 TL
Ekim 2012 arası 940,50 TL 1,7835 1.677,38 TL / 225 x 1,5 x 6 saat x 1 = 67,10 TL
Kasım 2012 arası 940,50 TL 1,7835 1.677,38 TL / 225 x 1,5 x 6 saat x 1 = 67,10 TL
Aralık 2012 arası 940,50 TL 1,7835 1.677,38 TL / 225 x 1,5 x 6 saat x 1 = 67,10 TL
Ocak 2013 arası 978,60 TL 1,7835 1.745,33 TL / 225 x 1,5 x 6 saat x 1 = 69,81 TL
Nisan 2015 arası 1.201,50 TL 1,7835 2.142,88 TL / 225 x 1,5 x 17 saat x 1 = 242,86 TL
Temmuz 2015 arası 1.273,50 TL 1,7835 2.271,29 TL / 225 x 1,5 x 17 saat x 1 = 257,41 TL
Nisan 2016 arası 1.647,00 TL 1,7835 2.937,43 TL / 225 x 1,5 x 17 saat x 1 = 332,91 TL
+ __________
Toplam Brüt = 2.581,02 TL
Sigorta Primi = 387,15 TL
__________
Vergiye Tabi Ücret = 2.193,86 TL
Gelir Vergisi Kesintisi = 329,08 TL
% 07,59 Damga Vergisi Kesintisi = 19,59 TL
__________
Net Fazla Çalışma Ücreti Alacağı   = 1.845,20 TL

 Yazılı delil doğrultusunda hesaplanan

HESAPLAMA SÜRESİ   ASGARİ ÜCRET ASGARİ ÜCRET ÇARPANI BRÜT ÜCRET           FAZLA ÇALIŞMA SAATİ     TOPLAM BORDRO İLE ÖDENEN   TOPLAM
Şubat 2013 arası 978,60 TL 1,7835 1.745,33 TL / 225 x 1,5 x 20 saat x 232,71 TL 114,39 TL = 118,32 TL
Mart 2013 arası 978,60 TL 1,7835 1.745,33 TL / 225 x 1,5 x 20 saat x 232,71 TL 114,39 TL = 118,32 TL
Nisan 2013 arası 978,60 TL 1,7835 1.745,33 TL / 225 x 1,5 x 20 saat x 232,71 TL 114,39 TL = 118,32 TL
Mayıs 2013 arası 978,60 TL 1,7835 1.745,33 TL / 225 x 1,5 x 20 saat x 232,71 TL 114,39 TL = 118,32 TL
Haziran 2013 arası 978,60 TL 1,7835 1.745,33 TL / 225 x 1,5 x 20 saat x 232,71 TL 114,39 TL = 118,32 TL
Temmuz 2013 arası 1.021,50 TL 1,7835 1.821,85 TL / 225 x 1,5 x 20 saat x 242,91 TL 114,39 TL = 128,52 TL
Ağustos 2013 arası 1.021,50 TL 1,7835 1.821,85 TL / 225 x 1,5 x 19,5 saat x 236,84 TL 103,04 TL = 133,80 TL
Eylül 2013 arası 1.021,50 TL 1,7835 1.821,85 TL / 225 x 1,5 x 19,5 saat x 236,84 TL 103,04 TL = 133,80 TL
Ekim 2013 arası 1.021,50 TL 1,7835 1.821,85 TL / 225 x 1,5 x 19,5 saat x 236,84 TL 109,56 TL = 127,28 TL
Kasım 2013 arası 1.021,50 TL 1,7835 1.821,85 TL / 225 x 1,5 x 15 saat x 182,18 TL 99,15 TL = 83,03 TL
Aralık 2013 arası 1.021,50 TL 1,7835 1.821,85 TL / 225 x 1,5 x 22,5 saat x 273,28 TL 148,72 TL = 124,56 TL
Ocak 2014 arası 1.071,00 TL 1,7835 1.910,13 TL / 225 x 1,5 x 9 saat x 114,61 TL 61,55 TL = 53,06 TL
Şubat 2014 arası 1.071,00 TL 1,7835 1.910,13 TL / 225 x 1,5 x 22 saat x 280,15 TL 150,45 TL = 129,70 TL
Mart 2014 arası 1.071,00 TL 1,7835 1.910,13 TL / 225 x 1,5 x 10,5 saat x 133,71 TL 71,80 TL = 61,91 TL
Nisan 2014 arası 1.071,00 TL 1,7835 1.910,13 TL / 225 x 1,5 x 10,5 saat x 133,71 TL 71,80 TL = 61,91 TL
Mayıs 2014 arası 1.071,00 TL 1,7835 1.910,13 TL / 225 x 1,5 x 10,5 saat x 133,71 TL 71,80 TL = 61,91 TL
Haziran 2014 arası 1.071,00 TL 1,7835 1.910,13 TL / 225 x 1,5 x 10,5 saat x 133,71 TL 71,80 TL = 61,91 TL
Temmuz 2014 arası 1.134,00 TL 1,7835 2.022,49 TL / 225 x 1,5 x 16,5 saat x 222,47 TL 112,84 TL = 109,63 TL
Ağustos 2014 arası 1.134,00 TL 1,7835 2.022,49 TL / 225 x 1,5 x 20 saat x 269,67 TL 150,14 TL = 119,53 TL
Eylül 2014 arası 1.134,00 TL 1,7835 2.022,49 TL / 225 x 1,5 x 20 saat x 269,67 TL 152,02 TL = 117,65 TL
Ekim 2014 arası 1.134,00 TL 1,7835 2.022,49 TL / 225 x 1,5 x 20 saat x 269,67 TL 152,02 TL = 117,65 TL
Kasım 2014 arası 1.134,00 TL 1,7835 2.022,49 TL / 225 x 1,5 x 20 saat x 269,67 TL 152,02 TL = 117,65 TL
Aralık 2014 arası 1.134,00 TL 1,7835 2.022,49 TL / 225 x 1,5 x 20 saat x 269,67 TL 152,02 TL = 117,65 TL
Ocak 2015 arası 1.201,50 TL 1,7835 2.142,88 TL / 225 x 1,5 x 20 saat x 285,72 TL 142,99 TL = 142,73 TL
Şubat 2015 arası 1.201,50 TL 1,7835 2.142,88 TL / 225 x 1,5 x 20 saat x 285,72 TL 142,99 TL = 142,73 TL
Mart 2015 arası 1.201,50 TL 1,7835 2.142,88 TL / 225 x 1,5 x 20 saat x 285,72 TL 142,99 TL = 142,73 TL
Mayıs 2015 arası 1.201,50 TL 1,7835 2.142,88 TL / 225 x 1,5 x 20 saat x 285,72 TL 142,99 TL = 142,73 TL
Haziran 2015 arası 1.201,50 TL 1,7835 2.142,88 TL / 225 x 1,5 x 17 saat x 242,86 TL 126,82 TL = 116,04 TL
Ağustos 2015 arası 1.273,50 TL 1,7835 2.271,29 TL / 225 x 1,5 x 20 saat x 302,84 TL 142,99 TL = 159,85 TL
Eylül 2015 arası 1.273,50 TL 1,7835 2.271,29 TL / 225 x 1,5 x 20 saat x 302,84 TL 151,43 TL = 151,41 TL
Ekim 2015 arası 1.273,50 TL 1,7835 2.271,29 TL / 225 x 1,5 x 20 saat x 302,84 TL 152,02 TL = 150,82 TL
Kasım 2015 arası 1.273,50 TL 1,7835 2.271,29 TL / 225 x 1,5 x 20 saat x 302,84 TL 152,02 TL = 150,82 TL
Aralık 2015 arası 1.273,50 TL 1,7835 2.271,29 TL / 225 x 1,5 x 20 saat x 302,84 TL 152,02 TL = 150,82 TL
Ocak 2016 arası 1.647,00 TL 1,7835 2.937,43 TL / 225 x 1,5 x 13,5 saat x 264,37 TL 99,03 TL = 165,34 TL
Şubat 2016 arası 1.647,00 TL 1,7835 2.937,43 TL / 225 x 1,5 x 13,5 saat x 264,37 TL 99,03 TL = 165,34 TL
Mart 2016 arası 1.647,00 TL 1,7835 2.937,43 TL / 225 x 1,5 x 13,5 saat x 264,37 TL 99,03 TL = 165,34 TL
+ ____________
Toplam Brüt = 4.399,41 TL
Sigorta Primi = 659,91 TL
____________
Vergiye Tabi Ücret = 3.739,50 TL
Gelir Vergisi Kesintisi = 560,93 TL
% 07,59 Damga Vergisi Kesintisi = 28,38 TL
____________
Net Fazla Çalışma Ücreti Alacağı   = 3.150,18 TL

 Böylece davacının fazla çalışma ücreti alacağı, 1.845,20 TL + 3.150,18 TL = 4.995,38 TL olarak hesaplanmıştır.

Asgari geçim indirimi alacağı yönünden:

Davacı vekili, evli ve çocuğu olan davacının asgari geçim indiriminin ödenmediğini iddia etmiştir.

Dosyaya sunulan imzalı ücret bordrolarının incelenmesinden, 02/2013-03/2016 dönemlerinde, 04/2015, 07-/2015 dönemleri hariç olmak üzere davacıya asgari geçim indirimi tahakkuk ettirildiği ve ödemesinin yapıldığı tespit edilmiştir.

Bu durumda, davacının 10/2011-01/2013 dönemleri arasında ve 04/2015, 07/2015, 04/2016 döneminde asgari geçim indiriminin ödendiğinin ispatlanamadığı kanaati ile hesaplama yapılacaktır.

Dosyaya sunulan ücret bordrolarındaki tahakkuklardan, davacının bekar kanaatine ulaşıldığından, bu veriler ile hesaplama yapılacaktır.

Dönem Asgari Geçim İndirimi
10.2011 59,74 TL
11.2011 59,74 TL
12.2011 59,74 TL
01.2012 66,49 TL
02.2012 66,49 TL
03.2012 66,49 TL
04.2012 66,49 TL
05.2012 66,49 TL
06.2012 66,49 TL
07.2012 66,49 TL
08.2012 66,49 TL
09.2012 66,49 TL
10.2012 66,49 TL
11.2012 66,49 TL
12.2012 66,49 TL
01.2013 73,40 TL
04.2015 90,11 TL
07.2015 90,11 TL
04.2016 123,53 TL
Toplam 1.354,25 TL

Yıllık izin ücreti alacağı yönünden:

Davacı vekili, davacının yıllık izinlerinin düzenli olarak kullandırılmadığını ve kullandırılmayan dönemlere ilişkin yıllık izinlerine tekabül eden ücretinin ödenmediğini iddia etmiştir.

Dosyaya sunulan yıllık izin dilekçeleri içeriğinden, davacının 10,5 iş günü yıllık izin kullandığı tespit edilmiştir.

Davacının, İş Kanunu madde 53 kapsamında hak ettiği yıllık izin süresi, 14 gün x 4 yıl = 56 gün olarak tespit edilmiştir.

Bu durumda, davacının hak ettiği toplam yıllık izin süresi, 56 gün – 10,5 gün = 45,5 gün olarak tespit edilmiş olup, bu doğrultuda hesaplama yapılacaktır.

Brüt Ücret   Toplam İzin Günü   Toplam
2.937,43 TL / 30 x 45,5 gün = 4.455,10 TL
Sigorta Primi = 668,27 TL
____________
Vergiye Tabi Ücret = 3.786,84 TL
Gelir Vergisi Kesintisi = 568,03 TL
% 07,59 Damga Vergisi Kesintisi = 33,81 TL
____________
Net Yıllık İzin Ücret Alacağı   = 3.185,00 TL
 • SONUÇ

Dosyada bulunan delillerin takdir ve değerlendirilmesi Sayın Mahkemeye ait olmak üzere, davacının dava dilekçesi ile talep edebileceği alacakları;

Talep Hesaplanan
Kıdem Tazminatı Alacağı 1.000,00 TL 6.659,86 TL
İhbar Tazminatı Alacağı 100,00 TL 2.234,31 TL
Prim Alacağı 100,00 TL —————–
Fazla Çalışma Ücreti Alacağı 500,00 TL 4.995,38 TL
Asgari Geçim İndirimi Alacağı 100,00 TL 1.354,25 TL
Yıllık İzin Ücreti Alacağı 200,00 TL 3.185,00 TL

olarak hesaplanmış olup, Sayın Mahkemeye saygıyla sunarım.08.06.2017

Hesap Bilirkişi

Gökmen Ergür