YARGITAY KARARLARI

Eser Sözleşmesi – Ayıp – İhbar – Seçimlik Haklar

YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ Tarih: 10.12.2018 Esas: 2018/2168 Karar: 2018/4954 Eser Sözleşmesi – Ayıp – İhbar – Seçimlik Haklar Özet: Ayıp, imâl edilen bir eserde veya malda, sözleşme ve ekleri ile iş sahibinin beklediği amaca ve dürüstlük kurallarına göre bulunması...

Borcun İfası – İmkansızlık – Sözleşmenin Butlanı

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ Tarih: 19.12.2018 Esas: 2017/2379 Karar: 2018/8079 Borcun İfası – İmkansızlık – Sözleşmenin Butlanı Özet: Davaya konu sözleşme tarihinde yürürlükte bulunan mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 117. maddesi uyarınca borçluya yüklenemeyen...

Eksik İfa – Değer Kaybı Hesabı

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU  Tarih: 18.04.2018 Esas: 2018/312 Karar: 2018/922 Eksik İfa – Değer Kaybı Hesabı Özet: Site üzerindeki sosyal tesislerin belediyeye ait alana yapılması eksik ifa olup, bu nedenle oluşan değer kaybı hesaplanırken; satış tarihi itibariyle...

Anlaşmalı Boşanma Davasında Tarafların Maddi-Manevi Tazminat, Nafaka Gibi Boşanmanın Eki Niteliğindeki Alacaklardan Vazgeçerek Anlaşmış Olmaları Sonradan Mal Rejiminin Tasfiyesine Yönelik Dava Hakkını Ortadan Kaldırmaz.

YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ Tarih: 26.12.2017 Esas: 2015/22210 Karar: 2017/17561 Anlaşmalı Boşanma Davasında Tarafların Maddi-Manevi Tazminat, Nafaka Gibi Boşanmanın Eki Niteliğindeki Alacaklardan Vazgeçerek Anlaşmış Olmaları Sonradan Mal Rejiminin Tasfiyesine Yönelik...