YARGITAY KARARLARI

Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması

Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de terör eylemleri zaman zaman gerçekleşmekte ve bu eylemler neticesinde kişilerin huzur ve sükûnu bozularak, terörün asıl hedefine ulaşılmaya çalışılmaktadır. Tabii, bu terör eylemlerinin hedefi her zaman asker ve/veya...

Güvenlikli Sitede Hırsızlık

Sitelerde yüksek güvenlikli ve daha konforlu bir yaşam vaat edilmesi insanları bu tercihlere teşvik etmekte ve olağan bir güven oluşturmaktadır. Ancak son zamanlarda sitelerdeki hırsızlık olaylarının artması, alınan özel güvenlik önlemlerinin...

Nafakaya Dayalı İcra Takipleri

Yoksulluk, tedbir, iştirak, yardım nafakasından dolayı alacaklı olduğunu beyan eden kişinin elinde bulunan ilamın hukuki durumu, zamanaşımına uğrayıp uğramadığı, Hukuk Ofisimiz bünyesinde kurulu bulunan icra departmanı tarafından belirlenmektedir. Yapılan...

İlama (Mahkeme Kararına) Dayalı İcra Takipleri

İlamdan (Mahkeme Kararından) dolayı alacaklı olduğunu beyan eden şahıs/şirketin elinde bulunan ilamın hukuki durumu, ilamın kesinleşmesinin gerekip gerekmediği, zamanaşımına uğrayıp uğramadığı Hukuk Ofisimiz bünyesinde kurulu bulunan icra departmanı...

Çek, Senet, Bonoya Dayalı İcra Takipleri

Çek, bono, senetten dolayı alacaklı olduğunu beyan eden şahıs/şirketin elinde bulunan çek, bono, senedin hukuki durumu, Hukuk Ofisimiz bünyesinde kurulu bulunan icra departmanı tarafından, Türk Ticaret Kanunu kapsamında kontrol edilerek, icra takibine...