YARGITAY KARARLARI

Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi İstenen Davalarda Mirasçılara Gönderilecek Davetiyede Belirlenen Sürede Haklı Bir İtiraz İleri Sürülmez veya Paylaşma Davası Açılmaz ise Davanın Kabulüne Karar Verileceğinin Belirtilmesi Zorunludur.

YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ Tarih: 06.12.2016 Esas: 2015 / 6280 Karar: 2016 / 10159 Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi İstenen Davalarda Mirasçılara Gönderilecek Davetiyede Belirlenen Sürede Haklı Bir İtiraz İleri Sürülmez veya Paylaşma Davası...

Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Niteliğine Göre Süresinde Ayıp İhbarında Bulunmayan İş Sahibi Eseri Olduğu Gibi Kabul Etmiş Sayılır. Alındığı Tarihten İtibaren Sekiz Gün İçinde İtiraz Edilmeyen Fatura İçeriği Kesinleşir.

YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ Tarih: 09.10.2017 Esas: 2017 / 1382 Karar: 2017 / 3332 Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Niteliğine Göre Süresinde Ayıp İhbarında Bulunmayan İş Sahibi Eseri Olduğu Gibi Kabul Etmiş Sayılır. Alındığı Tarihten İtibaren Sekiz Gün...