YARGITAY KARARLARI

İncelemeli Patentin Tescil Edilebilmesi İçin, Elde Edilmesi Düşünülen Sürpriz Sonuca Ulaşıldığının Başvuru Aşamasında Başvurucu Tarafından Teknik Deney Ve Test Sonuçlarıyla İspat Edilmesi Koşulu Aranmamaktadır.

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ Tarih: 24.04.2019 Esas: 2018/302 Karar: 2019/3175 İncelemeli Patentin Tescil Edilebilmesi İçin, Elde Edilmesi Düşünülen Sürpriz Sonuca Ulaşıldığının Başvuru Aşamasında Başvurucu Tarafından Teknik Deney Ve Test Sonuçlarıyla İspat Edilmesi...

İhale Makamının İşçilik Alacaklarından Sorumluluğu

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Tarih: 02.04.2019 Esas: 2016/22200 Karar: 2019/7641 İhale Makamının İşçilik Alacaklarından Sorumluluğu Özet: İhale makamının işçilik alacaklarından sorumluluğu konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır. Hastane binasının depreme...

Havayolu Taşımasından Kaynaklanan Maddi Ve Manevi Tazminat

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ Tarih: 27.03.2019 Esas: 2018/929 Karar: 2019/2303 Havayolu Taşımasından Kaynaklanan Maddi Ve Manevi Tazminat Özet: Dava, havayolu taşımasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece davacı ... bakımından,...

Kat Maliki Olmayan Yöneticinin Mülkiyet Hakkı İle Sıkı Sıkıya Bağlantısı Bulunan Ortak Yerlere Vaki Tecavüz Ve Projeye Aykırılık Nedeniyle Müdahalenin Men’i Davası Açma Yetkisi Ve Görevi Yoktur.

YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ Tarih: 30.04.2019 Esas: 2018/3820 Karar: 2019/3837 Kat Maliki Olmayan Yöneticinin Mülkiyet Hakkı İle Sıkı Sıkıya Bağlantısı Bulunan Ortak Yerlere Vaki Tecavüz Ve Projeye Aykırılık Nedeniyle Müdahalenin Men'i Davası Açma Yetkisi Ve Görevi...

İşe İade Davası Sonunda İşe Davetin Samimi Olup Olmadığı

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Tarih: 08.05.2019 Esas: 2017/18307 Karar: 2019/10307 İşe İade Davası Sonunda İşe Davetin Samimi Olup Olmadığı Özet: İşe iade davası sonunda işe davetin samimi olup olmadığı hususunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır. Davacının...