YARGITAY KARARLARI

Kat Maliklerinden Her Biri, Kapıcı Giderlerinden, Yönetim Planında Veya Kat Malikleri Kurulunca Verilmiş Bir Kararda Başka Türlü Bir Hüküm Bulunmadıkça Diğer Kat Malikleri İle Birlikte Eşit Olarak Sorumludur.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ Tarih: 29.04.2019 Esas: 2018/7532 Karar: 2019/7010 Kat Maliklerinden Her Biri, Kapıcı Giderlerinden, Yönetim Planında Veya Kat Malikleri Kurulunca Verilmiş Bir Kararda Başka Türlü Bir Hüküm Bulunmadıkça Diğer Kat Malikleri İle Birlikte Eşit...

Mirasçılık Belgesi Verilmesi İstemine İlişkin Davalarda Davacı, Mirasçılık Belgesi Verilmesini İsteyebilmek İçin Murisin Öldüğünü Ve Ölüm Tarihini, Muris İle Kendisi Arasındaki İrs Bağını Kanıtlamak Zorundadır.

YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ Tarih: 16.04.2019 Esas: 2016/9808 Karar: 2019/3452 Mirasçılık Belgesi Verilmesi İstemine İlişkin Davalarda Davacı, Mirasçılık Belgesi Verilmesini İsteyebilmek İçin Murisin Öldüğünü Ve Ölüm Tarihini, Muris İle Kendisi Arasındaki İrs Bağını...

Rekabet Yasağı Sözleşmesinin İhlali İddiasına Dayalı Cezai Şart

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ Tarih: 06.03.2019 Esas: 2018/3705 Karar: 2019/1860 Rekabet Yasağı Sözleşmesinin İhlali İddiasına Dayalı Cezai Şart Özet: Dava, rekabet yasağı sözleşmesinin ihlali iddiasına dayalı cezai şart istemine ilişkindir. Rekabet yasağı kaydının...