YARGITAY 8.CEZA DAİRESİ

Tarih: 21.10.2004 Esas: 2003 / 6410 Karar: 2004 / 7885

Hazine Arazisine Tel Örgü Çeken Sanığın Eylemi Hukuki Çekişme Niteliğinde Olup Sınır Bozma Suçunu Oluşturmaz.

Özet:

Sanığın eylemi Hazine arazisine tel örgü çekmeden ibarettir. Sınır bozma suçunun oluşması için başkasının mutasarrıf olduğu araziyi kısmen veya tamamen zapt ve tasarruf etmek için sabit ve belirgin sınırın değiştirilmesi veya bozulması gerekir. Bu durumda sanığın eylemi hukuki çekişme niteliğinde olduğu halde mahkumiyet kararı verilmesi isabetsizdir.

Hakkı olmayan yere tecavüz suçundan sanık N’nin yapılan yargılanması sonunda; hükümlülüğüne ve ertelemeye dair (KARABURUN) Sulh Ceza Mahkemesi’nden verilen 16.05.2002 gün ve 97 Esas, 76 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığı’ndan tebliğname ile 27.05.2003 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü;

TCK’nun 513/1. madde ve fıkrasında yazılı sınır bozma suçunun oluşabilmesi için başkasının mutasarruf olduğu emlak ve araziyi tamamen veya kısmen zapt ve tasarruf etmek veya bunlardan intifa eylemek için o emlakın sabit ve belirgin hudutlarının değiştirilmesi veya bozulmasının gerekmesi karşısında; sanığın Hazine arazisine tel örgü çekmekten ibaret eyleminin hukuki çekişme niteliğinde olduğu gözetilmeden yazılı biçimde mahkumiyet hükmü kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi (BOZULMASINA), 21.10.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.