Bilirkişi Raporları

Yurt Dışında Aralıklı Olarak Çalışan İşçinin Alacaklarına İlişkin Örnek Rapor

İSTANBUL ... İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE BİLİRKİŞİ RAPORU  ESAS NO                    : 20../… DAVACI                    : …. VEKİLİ                      : Av. … DAVALI                     : … VEKİLİ                      : Av. … KONU                        : Davacı...

Yol Ücreti Kesilen İşçinin Alacaklarının Hesabına İlişkin örnek Bilirkişi Raporu

İSTANBUL ... İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE BİLİRKİŞİ RAPORU ESAS NO                    : 20../…. DAVACI                    : ………………. VEKİLİ                      : Av. …………….. DAVALI                     : …………………….. VEKİLİ                      : Av. ………………...

Yazılı Fesih Bildirimi Olmaması Halinde Açılacak İşe İade Davasına İlişkin Örnek Bilirkişi Raporu

İSTANBUL ... İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE BİLİRKİŞİ RAPORU  ESAS NO                    : 20../… DAVACI                    : … DAVALI                     : … VEKİLİ                      : Av. … KONU                        : Davacı iddia ve davalı savunmaları,...

Yaralanmalı İş Kazasında İşverene Karşı Açılacak Maddi Tazminat Talepli Davaya İlişkin Örnek Bilirkişi Raporu

İSTANBUL ... İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE BİLİRKİŞİ RAPORU TALİMAT NO         : 20../.. DAVACI                   : … VEKİLİ                     : Av. … DAVALI                   : … VEKİLİ                     : Av. … KONU                       : Toplanan deliller ve...

Yaralanmalı İş Kazası Sonucunda Kurum Tarafından Açılan Rücu Davasına İlişkin Örnek Bilirkişi Raporu

İSTANBUL ... İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE  BİLİRKİŞİ RAPORU ESAS NO                   : 20../… DAVACI                   : … VEKİLİ                     : Av. … DAVALILAR           : 1. … … … KONU                       : Davacı iddia ve davalı savunmaları, toplanan...

Ücreti Ödenmeyen İşçinin İş Akdini Haklı Nedenle Feshi Sonrasında Hesaplanan İşçilik Alacaklarına İlişkin Örnek Bilirkişi Raporu

İSTANBUL ... İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE BİLİRKİŞİ RAPORU ESAS NO                    : 20../… DAVACI                    : … VEKİLİ                      : Av. … DAVALI                     : … VEKİLİ                      : Av. … KONU                        : Davacı...

Trafik İş Kazası Sonucunda Kurum Tarafından Açılan Rücu Davasına İlişkin Örnek Bilirkişi Raporu

İSTANBUL ... İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE  BİLİRKİŞİ RAPORU ESAS NO                    : 20../… DAVACI                    : … VEKİLİ                      : Av. … DAVALI                     : … VEKİLİ                      : Av. … KONU                        : Davacı...

SGK Tarafından Gönderilen Ödeme Emrinin İptaline İlişkin Örnek Bilirkişi Raporu

İSTANBUL ... İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE BİLİRKİŞİ RAPORU ESAS NO                   : 20../… DAVACI                   : … VEKİLİ                     : Av. … DAVALI                   : … VEKİLİ                     : Av. … KONU                       : Davacı iddia ve...

Prim İle Çalışan İşçinin Fazla Çalışma Ücretinin Hesabına İlişkin Örnek Bilirkişi Raporu

İSTANBUL ... İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE BİLİRKİŞİ RAPORU ESAS NO                    : 20../….. DAVACI                    : …………. VEKİLİ                      : Av. …………… DAVALI                     : …………… VEKİLİ                      : Av. …………….. KONU           ...

Performans ve İşletmesel Nedenle Fesih Durumunda Açılacak İşe İade Davasına İlişkin Örnek Bilirkişi Raporu

İSTANBUL ... İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE BİLİRKİŞİ RAPORU ESAS NO                    : 20../….. DAVACI                    : … VEKİLİ                      : Av. … DAVALI                     : … VEKİLİ                      : Av. … KONU                        : Davacı...

Makaleler

Türk Vatandaşlığına Geçme

Türk Vatandaşlığı Kanununun 46. Maddesine dayanılarak hazırlanan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik içerisinde, yabancıların Türk Vatandaşlığına kabulü için gerekli şartlar açıklanmış ve düzenlenmiştir. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan...

Kentsel Dönüşüm

KANUNİ DAYANAK 3194 sayılı İmar Kanunu “Arsa ve Arazi Düzenlemesi” başlıklı 18. madde, Türkiye’de kentsel dönüşüm uygulamalarında araç olarak kullanılabilecek önemli bir madde, 09 Mayıs 1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun düzenleme ortaklık payını öngören 18....

Anlaşmalı Boşanma Davaları

Anlaşmalı Boşanma, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesinin 3. fıkrasında düzenlenmiştir. Boşanmak isteyen çiftlerin Anlaşmalı Boşanma davası açabilmeleri için belirli koşulların birlikte oluşmuş olması gerekmektedir. Bu şartlar: 1.Evliliğin en az 1 yıl...

Ticari İşlerde Uygulanacak Faiz

1. GİRİŞ Yeni Türk Ticaret Kanunu 1530. Maddesinin 2-7 fıkraları ticari işletmeler arasında mal ve hizmet tedariki amacıyla yapılan sözleşmelerde para alacaklısının korunası amacıyla çeşitli düzenlemeler getirmiştir. Bu sözleşmelerden doğan borçların...

Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması

Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de terör eylemleri zaman zaman gerçekleşmekte ve bu eylemler neticesinde kişilerin huzur ve sükûnu bozularak, terörün asıl hedefine ulaşılmaya çalışılmaktadır. Tabii, bu terör eylemlerinin hedefi her zaman asker ve/veya...

İş Kazası ve Meslek Hastalıklarında Tazminat

İş Kazasının tanımı,5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 13. Maddesinde yapılmıştır. Maddeye göre iş kazası, Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle, sigortalı kendi adına ve...

İşe İade Kıdem İhbar Tazminatı Davaları ve Koşulları

Yetkili Mahkeme İş Kanunu’ndan kaynaklanan uyuşmazlıklarda, yetkili mahkeme, işçinin çalıştığı işyeri veya işverenin merkezinin bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir. İş davalarında yetki kuralı, mahkemeler tarafından re’sen dikkate alınmakta olup, bu...

Güvenlikli Sitede Hırsızlık

Sitelerde yüksek güvenlikli ve daha konforlu bir yaşam vaat edilmesi insanları bu tercihlere teşvik etmekte ve olağan bir güven oluşturmaktadır. Ancak son zamanlarda sitelerdeki hırsızlık olaylarının artması, alınan özel güvenlik önlemlerinin...