Bu kapsamda, Beylikdüzü bölgesinde kurulu bulunan Hukuk Ofisimiz ile avukatlık, icra dava avukatlığı, danışmanlık ve arabuluculuk faaliyetlerini Beylikdüzü, Bahçeşehir, Büyükçekmece, Esenyurt, Küçükçekmece, Avcılar, Bakırköy, Silivri, Çatalca, İstanbul bölgelerinde müvekkillerimize sunarak, icra emrine itiraz, icra takibine itiraz, icra takibine itirazın kaldırılması, ihalenin feshi, imzaya itiraz, istihkak, kıymet takdirine itiraz, sıra cetvelindeki sıraya itiraz, icra memur muamelesi şikayet, takibin taliki veya iptali davasına ilişkin hizmetler verilmektedir.