İşleten ve sürücü yakınlarının can zararları (ölüm sonucu destekten yoksunluk ve bedensel zararlar) nedeniyle, “işletene ait aracın” veya “sürücünün kullandığı aracın” trafik sigortasından tazminat alabilmeleri için şu koşulların oluşması gerekmektedir:

a) Sürücü veya işleten yüzde yüz veya belli bir oranda “kusurlu” olmalıdırlar. Bu kusur sigortacıya yansıyacak ve sigortacı, “işleten ve sürücünün yakınlarına” sigorta limitini aşmamak üzere tazminat ödemek durumunda olacaktır.

b) Sürücü veya işleten “kusursuz” iseler, ölümlerinde destekten yoksun kalanlar veya kaza sırasında araçta yolcu olarak bulunan yakınlar (kendi araçlarının) trafik sigortasından tazminat isteyemezler. Çünkü sürücü veya işleten kusursuz olunca, işletenin sorumluluğunu limite kadar üstlenen sigortacı da sorumlu tutulamaz.

Sürücü veya işletenin “kusursuz” oldukları olaylarda, genellikle karşı araç sürücüsü kusurlu olur veya yol kusuru, imalât hatası gibi etkenler kazaya neden olur. Ancak “teknik arıza”dan kaynaklanan kazalar aracın düzenli bakımının yapılmamasının sonucu bir işletme kusuru olduğundan işleteni sorumluluktan kurtarmaz.

c) Sürücü ölmüşse (yüzde yüz veya belli bir oranda kusurlu olmasına karşın) onun desteğinden yoksun kalan (üçüncü kişi konumundaki) yakınları, (ölen sürücünün kullandığı aracın) trafik sigortasından tazminat alabilirler.

ç) İşleten (araç sahibi) ölmüşse ve kaza aracını kendi kullanırken veya başkasına kullandırırken meydana gelmişse, (kendisi veya aracı kullandırdığı kişi yüzde yüz veya belli bir oranda kusurlu olmaları koşuluyla) destekten yoksun kalan yakınları trafik sigortasından tazminat alabilirler.

d) Yakınlar “bedensel zarara” uğramışlarsa, sürücünün ve işletenin kusurlu olmaları koşuluyla, kendi araçlarının trafik sigortasından (beden gücü kayıplarının karşılığı olan) tazminatı sigortacıdan isteyebilirler.

e) Kaza sırasında araçta “yolcu” olarak bulunan yakınlardan biri ölmüşse, onun desteğinden yoksun kalan işleten ve sürücü, trafik sigortasından tazminat alamazlar. Çünkü “kimse kendi kusurundan yararlanamaz.

f) Tek yanlı kazada, kazanın nedeni araçtaki bozukluk (teknik arıza) ise, 2918 sayılı KTK’nun 86/1. maddesine göre teknik arıza işleteni sorumluluktan kurtarmadığından ve onun bu sorumluluğu sigortacı tarafından üstlenilmiş olduğundan, sürücü veya işleten bu kazada ölmüşlerse, onların desteğinden yoksun kalan yakınları trafik sigortasından tazminat alabilirler.

Yine teknik arızadan kaynaklanan kazada, bedensel zarara uğrayan yakınlar, geçici veya sürekli iş göremezlik zararlarının sigortaca karşılanmasını isteme hakkına sahiptirler.

g) Teknik arızadan kaynaklanan kazada sürücü yaralanmış ve beden gücü kaybına uğramışsa, aracın düzenli bakımından sorumlu olmaması ve aracı kullanma sırasında teknik bir hatası bulunmaması koşuluyla, bedensel zararı için sigortadan tazminat alabileceği görüşündeyiz.