2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 91 ile 99 maddeleri arasında düzenlenen Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası’ndan, zarar gören 3. Şahıslar yararlanmaktadır.

Aracın işleteni ve sürücünün yakınları da 3. Kişi olarak kabul edildiklerinden, mal zararlarından doğan tazminat istekleri kabul görmese de can zararlarından doğan tazminat istekleri kabul görmektedir.