Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu’nun 53. maddesindeÖlenin desteğinden yoksun kalanların bu sebeple uğradıkları kayıplar” denilerek, destekten yoksun kalma tazminatının geniş ve soyut tanımı yapılmıştır.

Destekte yoksun kalma tazminatı talep edebilecek kişiler, ölenin birlikte yaşayarak yardım ettiği kişiler ile eğer ölmeseydi ilerde yardım etmesi beklenen veya büyük bir olasılıkla yardım edecek olan kişilerdir.

Destek sayılabilmek için ölenin mutlaka ölüm zamanında bir kimseye yardımda bulunmasına gerek yoktur; ilerde kurulacak olan yardım ve gözetim ilişkisi de B.K. m. 45/2’nin (TBK. m. 53/3’ün) uygulanması için yeterlidir.

Trafik kazası sonucu yakınını yitiren ve onun desteğinden yoksun kalan kişiler, ölenin malvarlığından (mirasından) bağımsız olarak tazminat isteme hakkına sahiptir. Bu hak, hayatta kalanlara ait bir haktır.

Trafik kazası sonucu destekten yoksun kalan kişinin talep edeceği tazminat hakkının, ölenin malvarlığından bağımsız olması sebebiyle de; Ölenin sağlığında yaptığı sözleşmeler, borçlanmalar, bazı hak ve alacaklardan vazgeçmiş olması, mirasının reddedilmiş olması, ölenin terekesinin borca batık olması, destekten yoksun kalma tazminatı istenilmesine engel olamayacaktır.

Aynı zamanda, destekten yoksun kalma tazminatına, ölenin özel-tüzel kişilere ve devlete karşı olan borçlarından dolayı haciz konulamaz, tazminattan veraset ve intikal vergisi alınamaz. Destekten yoksun kalma zararı hesaplanırken desteğin geliri, desteğin miktarı ve desteğin süresi dikkate alınır.

Def’in Masrafları

Def’in masrafları olarak, cenaze nakil giderleri, yıkama, kefenleme, mezarlık ücreti, gazete ilan ücreti, mevlit okutma, yemek masrafları, imama ödenen paralar, sadakalar, otopsi giderleri v.s. kabul edilmektedir.

Tedavi masrafları ve çalışma gücünün kaybından doğan masraflar

Ölüm trafik kazası anında meydana gelmemişse, tedavi masrafları ve çalışma gücünün kaybedilmesinden doğan zararların tazminini ölenin mirasçıları, işleten ve diğer zarar sorumlularından talep edebilir.