YARGITAY 2.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 24.01.2005 Esas: 2004 / 14968 Karar: 2005 / 606

Otuz Yaşını Doldurmuş veya En Az İki Yıldır Evli Olan Eş Diğerinin Çocuğunu Evlat Edinebilir.

Özet:

Türk Medeni Kanunu evlat edinme koşullarını ayrıntılı şekilde düzenlemiştir. Eşlerden biri en az iki yıldır evli olmaları veya kendisinin otuz yaşını doldurması koşuluyla diğerinin çocuğunu evlat edinebilir. Somut olayda anılan koşullar gerçekleşmediğinden davanın reddi gerekirken aksi yönde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığı’nın yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup, gereği görüşülüp düşünüldü.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 308/1. maddesi uyarınca evlat edinilenin, evlat edinenden en az onsekiz yaş küçük olması şarttır.

Dosyada mevcut nüfus kayıt örneklerinden (25.12.1975) doğumla davacı E. ile (15.04.1993) doğumlu B. arasındaki yaş farkının onsekiz yıldan az olduğu anlaşılmaktadır.

Ayrıca Türk Medeni Kanunu’nun 306/son maddesi uyarınca; “eşlerden biri, en az iki yıldan beri evli olmaları veya kendisinin otuz yaşını doldurmuş bulunması koşuluyla diğerinin çocuğunu evlat edinebilir.”

Dosyamızda ise E. ve B. (10.05.2001)’de evlenmiş olup, dava ise 10.10.2002 tarihinde açılmıştır. En az iki yıldır evli olma şartı ya da evlat edinecek eşin otuz yaşını doldurmuş olması koşulu gerçekleşmemiştir.

Türk Medeni Kanunu’nun 308/1. maddesi ile 306/son maddesinde öngörülen yasal şartların oluşmaması nedeniyle davanın reddi gerekirken mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 24.01.2005