a) Kazanın oluşuna, Trafik Sigortası Genel Şartları B.4 maddesindeki durumlardan biri etken olmuşsa, sigortacı, ödediği miktar üzerinden işletene rücu edebilir. Sürücüye rücu edilemez. Eğer, destekten yoksun kalanlar aynı zamanda “mirasçı” iseler, sigortacı ödeme yapmayı reddedebilir.

b) Sigortacıya rücu hakkı veren durumların başlıcaları şunlardır: Kaza nedeninin alkol, uyuşturucu ve keyif verici maddeler alınmış olması, aracın gereken ehliyetnameye sahip olmayan kimseler tarafından kullanılması, kasdi hareket veya çok ağır kusur, istiab haddinin aşılması gibi durumlardır. Burada dikkat edilmesi gereken husus, yalnızca yasaya ve genel şartlara aykırılık değil, kaza nedeninin bunlar olmasıdır.

c) Destekten yoksun kalan işleten ve sürücü yakınlarına, yasanın 92/b maddesi gereği tazminat ödeyen sigortacı, kazanın nedeni Trafik Sigortası Genel Şartları B. 4 maddesindeki (yukarıda sayılan) durumlardan biri söz konusu olduğunda rücu hakkını kullanacaktır.

Sigortacı kimlere rücu edebilecektir:

aa) Sürücü ölmüşse ve yakınlarına tazminat ödenmişse, işletene rücu edecektir.

bb) İşleten ölmüşse ve “desteğinden yoksun kalan” yakınlarına tazminat ödenmişse, işletenin “mirasçılarına” rücu edilecektir.

cc) Sürücüye rücu edilemez. Çünkü o, sigorta sözleşmesinin tarafı değildir.

dd) Destekten yoksun kalanlar, aynı zamanda mirasçı değillerse onlara rücu edilemez.

ee) Destekten yoksun kalanlar, aynı zamanda “mirasçı” iseler, onlara ödenen para, rücu hakkının bulunduğu durumlarda geri isteneceğinden, sigortacı rücu nedenlerini ileri sürerek tazminat ödemeyi reddedebilir.