Karayolları Trafik Kanunu’nun 111. Maddesine göre, kanuna tabi kişiler arasında hukuki sorumluluğu kaldıran ya da daraltan anlaşmaların geçersiz olacağı, aynı zamanda, kazadan sonra ödenen tazminat miktarlarının yetersiz veya fahiş oranda olduğunun tespiti halinde, yapılan anlaşmanın iki yıl içinde iptalinin istenebileceği kabul edilmiştir.

Yasanın tazminat miktarına ilişkin anlaşmaların iptaline yönelik dava için öngörülen iki yıllık süre bir “hak düşümü” süresidir. Bu süre, anlaşma ve uzlaşmanın yapıldığı günden işlemeye başlar.