Trafik kazalarından doğan davalarda faiz başlangıç tarihi, haksız fiilden kaynaklanan davalarda faiz başlangıç tarihi gibi olay tarihidir.

Açılan tazminat davasında, trafik kaza tarihinden itibaren faiz talep edilmesi halinde, Mahkeme, kaza tarihinden itibaren faize hükmedecektir.

Trafik kazasında doğan davalarda uygulanacak faiz oranı, yasal faizdir.

Tazminat talep eden tarafında ticaret şirketi olması halinde, ticari işlerde uygulanan faiz uygulanacaktır.

Trafik kazasından doğan davalara bakan mahkeme, faiz başlangıç zamanına ve faiz miktarına karar verirken, davacının talebi ile bağlı olacak olması sebebiyle, bu iki hususun dikkatli şekilde dilekçeye eklenmesi gerekmektedir.