Trafik Kazalarından doğan davalarda zamanaşımı olarak, genel kural 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 109. maddesi 1. Fıkrası kapsamında iki yıllık zamanaşımı süresi uygulanmaktadır. Bu zamanaşımı süresi, maddi zararlı trafik kazalarından doğan tazminat taleplerinde uygulanmaktadır. Bununla beraber, ölüm ve bedensel zararlara ilişkin tazminat taleplerinde, 109. maddenin 2. fıkrasındaki uzamış ceza zamanaşımı süreleri uygulanmaktadır. Uzamış ceza zamanaşımı süreleri yalnız sürücüye değil, işletene ve sigorta şirketine karşı da uygulanmaktadır.

Sürücü, işleten, sigorta şirketi ayrımı yapılmaksızın tümüne uygulanan uzamış ceza zamanaşımı süreleri 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 66. maddesine göre, bir ölü ve bir yaralı varsa (8) yıl, birden fazla ölü ya da bir ölü ile bir veya birkaç yaralı varsa (15) yıldır.