YARGITAY 7. CEZA DAİRESİ

Tarih: 07.10.2004 Esas: 2004 / 4442 Karar: 2004 / 10783

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanununa Aykırılık – Şirket Aleyhine Açılan Davada Şirket Yetkilisinin Sanık Sıfatıyla Dinlenmesi Usul ve Yasaya Aykırıdır.

Özet:

İhracat işlemini gerçekleştiren şirket hakkında Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu’na aykırılıktan dava açılmıştır. Buna rağmen şirket yetkilisinin sanık sıfatıyla dinlenmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

1567 Sayılı Kanuna muhalefetten sanık, Y. Tekstil ithalat İhracat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. hakkında yapılan duruşma sonunda; hükümlülüğüne dair MERSİN 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nden verilen 14.03.2003 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi, sanık şirket yetkilisi tarafından süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bozma isteyen 26.12.2003 tarihli tebliğnamesiyle daireye verilmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

1) İhracat işlemini gerçekleştiren sanık şirket hakkında dava açıldığı gözetilerek talimatla beyanı alınan Y’nin sanık şirket yetkilisi olarak dinlenilmesi gerekirken sanık olarak savunmasının alınması,

2) Hükümden sonra 06.08.2003 gün ve 25191 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’da değişiklik yapılmasına dair 4961 Sayılı Kanunun” 1. maddesi ve geçici 2. maddelerindeki düzenlemelere göre, TCK’nun 2. maddesi gereğince sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilerek bir hüküm kurulmasının gerekmesi,

Bozmayı icabettirmiş, sanık şirket yetkilisinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün sair yönleri incelenmeksizin istem gibi BOZULMASINA, 07.10.2004 günü oybirliğiyle karar verildi.