Trafik kazasında yaralanan kişilerin, açtıkları tazminat davaları vasıtasıyla kazada kusurlu olan kişilerden ve sigorta şirketinden tazminat isteme hakları bulunmaktadır. Talep edilebilecek tazminatın dayanağı, Borçlar Kanunu’nun 46. maddesine göre: “Bedensel zarara uğrayan kimse büsbütün veya kısmen çalışamamasından ve ilerde ekonomik yönden uğrayacağı yoksunluktan kaynaklanan zarar ve ziyanı ile bütün masraflarını isteyebilir.” hükmü düzenlenmiştir.

Bu kapsamda, talep edilebilecek tazminat türleri aşağıda sayılmıştır:

1) Geçici iş göremezlik nedeniyle iş ve kazanç kaybı,
2) Sürekli iş göremezlik (kalıcı sakatlık) nedeniyle çalışma gücü ve kazanç kaybı,
3) Tedavi giderleri ve tüm iyileşme sürecinde yapılan her türlü masraflar,
4) Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar.

Geçici iş göremezlik durumu

Trafik kazası sonucunda, kalıcı ve sürekli bir sakatlık durumu olmamakla birlikte, trafik kazası sonucu yaralanması neticesinde tedavisi devam ederken ve/veya iyileşme süresince çalışamamasından dolayı, kazanç kaybına uğraması sebebiyle geçici iş göremezlik durumu meydana gelmektedir. Bu durum için, kişinin kazanç elde etmesi gerekmemekte olup, ev işleri yapan çalışmayan kadının ve öğrencinin de, tedavi süresince geçici iş göremez durumda olduğu kabul edilmektedir.

Geçici iş göremez durumunda geçen süre, tıbbi tedavi süresi olmayıp, tamamen iyileşme süresini de kapsamakta olup, trafik kazalarından dolayı geçici iş göremez durumda olan kişilerin iyileşme süresi, Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen raporlarda belirtilmekte ve tazminata bakan mahkemeler tarafından, bu süreler dikkate alınmaktadır.

Trafik kazasında yararlanan kişinin geçici iş göremez durumda olduğu dönemdeki kazanç kaybından sigorta şirketi de sorumlu olacağı için, tazminat davasının sigorta şirketine karşılık da açılması gerekmektedir.

Sürekli iş göremezlik (kalıcı sakatlık) durumu

Trafik kazası sonucu sürekli iş göremez duruma gelen kişinin bu durumuna, beden gücü kaybı veya çalışma gücü kaybı ya da meslekte kazanma gücü kaybı denilmekte olup, bunun tespiti oransal olarak yapılmaktadır.

Tedavi Ve İyileşme Giderleri

Trafik kazası sonucu yararlanan kişi, iyileşip sağlığına kavuşuncaya kadar yaptığı ve ileride muhtemelen yapacağı masrafları, tedavi ve iyileşme giderleri adı altında talep edebilmektedir.