Trafik kazası sonucu zarar gören, açtığı tazminat davasında maddi zararına kavuşurken, aynı zamanda, trafik kazası sonucunda bazı yararlar da (örneğin pert olan motorlu aracın hurdası) elde etmiş ise, hesaplanan maddi zarardan elde edilen yararın mahsup edilmesi gerekmektedir.

Denkleştirmenin koşulları sırasıyla tazmini gereken zarar, zararla denkleştirilecek yarar ve haksız fiil ile yarar arasında uygun illiyet bağı olarak kabul edilmektedir.

Denkleştirme, hukuki niteliği itibariyle itiraz olup, def’i olarak kabul edilemez. Bunun anlamı, denkleştirme gerekip gerekmediği re’sen Hakim tarafından araştırılmaz ve Hakim, denkleştirilecek yararın maddi karşılığını kendiliğinden araştıramaz. Bununla beraber, dava dosyası içerisine giren bir yararın görülmesi halinde, bu yararın Hakim tarafından dikkate alınması ve denkleştirme yapılması gerekmektedir.

Trafik kazası sonucu zarar gören kişinin, kazadan yarar elde ettiğini ve denkleştirme yapılması gerektiğini iddia eden taraf, bu iddiasını ispatla yükümlüdür. Denkleştirme, sadece maddi tazminata karşılık yapılabilecek, manevi tazminatlar denkleştirme dışına kalacaktır.