Anlaşmalı Boşanma, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesinin 3. fıkrasında düzenlenmiştir. Boşanmak isteyen çiftlerin Anlaşmalı Boşanma davası açabilmeleri için belirli koşulların birlikte oluşmuş olması gerekmektedir. Bu şartlar:

1.Evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması,

2.Eşlerin birlikte başvurusu veya bir eşin açtığı davayı diğer eşin kabul etmiş olması,

3.Tarafların, boşanmanın mali sonuçları konusunda anlaşmış olması,

4.Tarafların, çocukların durumu hakkında anlaşmış olmasıdır.

Evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması: Anlaşmalı boşanma davaları, evlilik tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra açılmalıdır. 1 yıl dolmadan açılan anlaşmalı boşanma davaları, duruşma gününün 1 yılın dolmasından sonra olması halinde dahi, dinlenilmez ve istem reddedilir.

Eşlerin birlikte başvurusu veya bir eşin açtığı davayı diğer eşin kabul etmiş olması: Anlaşmalı Boşanma davalarında, Aile Mahkemesi Hâkimi, eşleri bizzat dinleyerek boşanma kararı vereceğinden, duruşmada diğer eşin davayı kabul ettiğini ve boşanmak istediğini hür iradesi ile bildirmesi üzerine, Anlaşmalı Boşanmaya karar verilir.

Tarafların, boşanmanın mali sonuçları konusunda anlaşmış olması: Tarafların, anlaşmalı boşanma dava dilekçesi ile Aile Mahkemesine verilecek anlaşmalı boşanma protokolünde, boşanmanın mali sonuçları konusunda anlaşmış olmaları gerekmektedir. Bu durumda, tarafların maddi ve manevi tazminat istemleri, yoksulluk nafakası ve çocuk var ise iştirak nafakası istemleri, protokolde açıkça ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde yazılmalıdır. Bununla beraber, müşterek evdeki eşyalar ile evlilik birliği içerisinde edinilmiş malların da ne şekilde paylaşılacağı belirtilmelidir.

Tarafların, çocukların durumu hakkında anlaşmış olması: Boşanmak isteyen eşlerin, müşterek çocuklarının velayeti ile velayeti almayan eşin çocukla kişisel görüşü konularında anlaşmış olmaları ve bu durumu, anlaşmalı boşanma protokolüne açıkça aktarmış olmaları gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma protokolüne, çocuğun velayetinin hangi eşe ait olacağı; diğer eşin, çocuğu, hangi günler ve hangi saatler arasında, nerede görebileceği detaylı bir şekilde yazılmalıdır.

Ergür Hukuk Ofisi