Türk Vatandaşlığına Geçme

Türk Vatandaşlığı Kanununun 46. Maddesine dayanılarak hazırlanan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik içerisinde, yabancıların Türk Vatandaşlığına kabulü için gerekli şartlar açıklanmış ve düzenlenmiştir. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan...

Kentsel Dönüşüm

KANUNİ DAYANAK 3194 sayılı İmar Kanunu “Arsa ve Arazi Düzenlemesi” başlıklı 18. madde, Türkiye’de kentsel dönüşüm uygulamalarında araç olarak kullanılabilecek önemli bir madde, 09 Mayıs 1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun düzenleme ortaklık payını öngören 18....

Anlaşmalı Boşanma Davaları

Anlaşmalı Boşanma, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesinin 3. fıkrasında düzenlenmiştir. Boşanmak isteyen çiftlerin Anlaşmalı Boşanma davası açabilmeleri için belirli koşulların birlikte oluşmuş olması gerekmektedir. Bu şartlar: 1.Evliliğin en az 1 yıl...