Haksız Eylem (Tedavi Hatası) Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat – Malpraktis – Geçici İşgöremezlik Süresi Kazancının En Az Asgari Ücret Kadar Olduğu Kabul Edilmektedir.

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ Tarih: 12.05.2016 Esas: 2016 / 3362 Karar: 2016 / 6615 Haksız Eylem (Tedavi Hatası) Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat – Malpraktis – Geçici İşgöremezlik Süresi Kazancının En Az Asgari Ücret Kadar Olduğu Kabul Edilmektedir. Özet:...