İş Kazasından doğan bir maluliyet için açılacak maddi tazminat davasında, aşağıda belirtilen hususların dava dilekçesinde belirtilmesi, davacı açısından yararlı olacaktır.

-Kaza tarihi

-Maluliyet oranı (Maluliyet oranına itiraz varsa içeriği)

-İşçinin gerçek ücreti (sosyal yardımlar ve diğer ödemeler ayrıntılı şekilde belirtilecek, asgari geçim indirimine esas bilgiler (eş, eşin çalışıp çalışmadığı, çocuk bilgileri)

-İş kazasında kusur durumunu etkileyecek belgeler, tanık delili,

-İş kazasından dolayı açılan tazminat davalarında, maddi tazminatın talep edilerek, manevi tazminatın saklı tutulmasının daha uygun olduğunu düşünmekteyim.

Bazı meslektaşlarımız, iş kazasından dolayı örneğin fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak 5.000,00 TL maddi tazminat, 200.000,00 TL manevi tazminat talep etmektedirler. Bu durumda, maddi tazminatın 50.000,00 TL olarak hesaplandığını varsayalım. Uygulamada Mahkemeler, hesaplanan maddi tazminat aralığında manevi tazminata hükmediyor olması sebebiyle, somut olayda 50.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesi durumunda, bu kez reddedilen manevi tazminat rakamı açısından (davacı vekiline manevi tazminattan dolayı hükmedilen vekalet ücreti ile sınırlı olmak üzere) karşı vekalet ücretine hükmedilmekte, bu da işçinin hak kaybına uğramasına sebebiyet vermektedir.