İş Kazası Nedeniyle İşverenin Tazminatla Sorumlu Tutulabilmesi İçin İş Güvenliği Önlemlerini Alma ve Özen Gösterme Yükümlülüğüne Aykırı Davranışı Kanıtlanmalıdır; Kusur Durumu ve Oranı Konusunda Uzman Bilirkişiden Görüş Alınmalıdır.

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Tarih: 20.03.2013 Esas: 2012 / 21-1121 Karar: 2013 / 386 İş Kazası Nedeniyle İşverenin Tazminatla Sorumlu Tutulabilmesi İçin İş Güvenliği Önlemlerini Alma ve Özen Gösterme Yükümlülüğüne Aykırı Davranışı Kanıtlanmalıdır; Kusur Durumu ve...

İş Kazasına Dayalı Maddi Tazminat Hesabında Kurumca Sigortalı veya Hak Sahiplerine Bağlanan Gelirin İlk Peşin Sermaye Değeri ile Geçici İş Göremezlik Ödemesinin Rücuya Tabi Miktarı İndirilmelidir.

YARGITAY 21.HUKUK DAİRESİ Tarih: 01.02.2016 Esas: 2015 / 17418 Karar: 2016 / 859 İş Kazasına Dayalı Maddi Tazminat Hesabında Kurumca Sigortalı veya Hak Sahiplerine Bağlanan Gelirin İlk Peşin Sermaye Değeri ile Geçici İş Göremezlik Ödemesinin Rücuya Tabi Miktarı...

Feshin Geçersizliği Ve İşe İade İstemi – Sağlık Sebebiyle Derhal Fesihlerde İşçiden Savunma Alınması Gerekmemesi 

YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Tarih: 05.11.2018 Esas: 2017/26849 Karar: 2018/19505 Feshin Geçersizliği Ve İşe İade İstemi – Sağlık Sebebiyle Derhal Fesihlerde İşçiden Savunma Alınması Gerekmemesi  Özet: Dava, feshin geçersizliği ile işe iadesine ve yasal sonuçlarına...