Faturadan dolayı alacaklı olduğunu beyan eden ticari işletmeler ve şirketlerin fatura içerikleri, cari hesapları, irsaliye ve teslim koşulları ile birlikte ticari defterlerin yasal uygunluk koşulları, Hukuk Ofisimiz bünyesinde kurulu bulunan icra departmanı tarafından tespit edildikten sonra, borçlu hakkında icra takibine başlanılmaktadır.

İcra takibinde ödeme emrini tebliğ alan borçlunun icra dosyasına bir itirazda bulunmaması durumunda, borçlunun araç ve taşınmazlarına haciz konularak, banka hesaplarına bloke konularak, alacak tahsil edilmektedir.

İcra takibinde ödeme emrini tebliğ alan borçlunun icra dosyasına bir itirazda bulunması halinde, açılan itirazın iptali davası sonucunda, asıl alacak yanında %20 oranında icra-inkar tazminatı, yargılama giderleri ve işlemiş faizleri ile birlikte alacak, borçludan, yukarıda anlatıldığı şekilde tahsil edilmektedir.