Nafakaya Dayalı İcra Takipleri

Yoksulluk, tedbir, iştirak, yardım nafakasından dolayı alacaklı olduğunu beyan eden kişinin elinde bulunan ilamın hukuki durumu, zamanaşımına uğrayıp uğramadığı, Hukuk Ofisimiz bünyesinde kurulu bulunan icra departmanı tarafından belirlenmektedir. Yapılan incelemeler...

Faturaya Dayalı İcra Takipleri

Faturadan dolayı alacaklı olduğunu beyan eden ticari işletmeler ve şirketlerin fatura içerikleri, cari hesapları, irsaliye ve teslim koşulları ile birlikte ticari defterlerin yasal uygunluk koşulları, Hukuk Ofisimiz bünyesinde kurulu bulunan icra departmanı tarafından...