YARGITAY 20.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 14.10.2015 Esas: 2015 / 12096 Karar: 2015 / 9225

Mirasın Reddinde Yetkili ve Görevli Mahkeme Miras Bırakanın Son Yerleşim Yerindeki Sulh Hukuk Mahkemesidir.

Özet:

Davacı, mirasın reddi talebinde bulunmuştur. Mirasın reddinde yetkili ve görevli mahkeme, miras bırakanın son yerleşim yerindeki sulh hukuk mahkemesidir. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi bilgilerine göre tespit edilen yerleşim yeri sulh hukuk mahkemesi yetkili olmasına rağmen, açıklanan hususlar dikkate alınmaksızın yazılı gerekçelerle görevsizlik kararı verilmesi isabetsizdir.

Mirasın reddine ilişkin davada Ankara 13. Sulh Hukuk, Anamur Sulh Hukuk, Ankara 8. Sulh Hukuk ve Ankara Batı 1. Sulh Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Dava, mirasın reddi davasıdır.

Ankara 13. Sulh Hukuk Mahkemesi, müteveffanın son yerleşim yerinin “Anamur” olması gerekçesiyle yetkisizlik kararı vermiştir.

Anamur Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından ise; 6100 sayılı HMK’nın çekişmesiz yargı işlerinde yetkiyi düzenleyen 384. maddesinde kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, çekişmesiz yargı işlerinde talepte bulunan kişinin veya ilgililerden birinin oturduğu yer mahkemesinin yetkili olduğu, davacı ilgilinin ise “Ankara”da ikamet ettiği gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.

Ankara 8. Sulh Hukuk Mahkemesince; davacı ilgilinin “Ankara/Etimesgut” olan adresinin Ankara Batı adliyesi yetki sınırları içinde kaldığı gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.

Ankara Batı 1. Sulh Hukuk Mahkemesince ise, müteveffanın son yerleşim yerinin “Anamur/MERSİN” olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.

Dava murisin ölümü ile açılan mirasın kayıtsız şartsız reddedildiğinin tespitine yönelik “mirasın reddi” davasıdır. (TMK 605. maddesi) Bu dava, miras bırakanın ölmeden önceki son yerleşim yerindeki sulh hukuk mahkemesinde görülecektir. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi bilgilerine göre adresin “Anamur “olduğunun anlaşılmasına göre uyuşmazlığın Anamur Sulh Hukuk Mahkemesinde görülerek sonuçlandırılması gerekmektedir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri gereğince Anamur Sulh Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 14.10.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.