Kat Maliki Olmayan Yöneticinin Mülkiyet Hakkı İle Sıkı Sıkıya Bağlantısı Bulunan Ortak Yerlere Vaki Tecavüz Ve Projeye Aykırılık Nedeniyle Müdahalenin Men’i Davası Açma Yetkisi Ve Görevi Yoktur.

YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ Tarih: 30.04.2019 Esas: 2018/3820 Karar: 2019/3837 Kat Maliki Olmayan Yöneticinin Mülkiyet Hakkı İle Sıkı Sıkıya Bağlantısı Bulunan Ortak Yerlere Vaki Tecavüz Ve Projeye Aykırılık Nedeniyle Müdahalenin Men’i Davası Açma Yetkisi Ve...

Noterde Düzenlenmiş Olan Mirastan Feragat Sözleşmesinin Miras Bırakanın Ölümü Halinde Sulh Hakimine Gönderilmesinin Gereği Bulunmamaktadır.

YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ Tarih: 01.04.2019 Esas: 2016/9036 Karar: 2019/2889 Noterde Düzenlenmiş Olan Mirastan Feragat Sözleşmesinin Miras Bırakanın Ölümü Halinde Sulh Hakimine Gönderilmesinin Gereği Bulunmamaktadır. Özet: Noterde düzenlenmiş olan mirastan feragat...

Paydaşlığın (Ortaklığın) Giderilmesi Davaları İki Taraflı, Taraflar İçin Benzer Sonuçlar Doğuran Davalardır.

YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ Tarih: 07.03.2019 Esas: 2016/12501 Karar: 2019/2118 Paydaşlığın (Ortaklığın) Giderilmesi Davaları İki Taraflı, Taraflar İçin Benzer Sonuçlar Doğuran Davalardır. Özet: Paydaşlığın (ortaklığın) giderilmesi davaları iki taraflı, taraflar için...