Yoksulluk, tedbir, iştirak, yardım nafakasından dolayı alacaklı olduğunu beyan eden kişinin elinde bulunan ilamın hukuki durumu, zamanaşımına uğrayıp uğramadığı, Hukuk Ofisimiz bünyesinde kurulu bulunan icra departmanı tarafından belirlenmektedir. Yapılan incelemeler sonrasında, yasal uygunluk koşulları tespit edildikten sonra, borçlu hakkında icra takibine başlanılmaktadır.

İcra takibinde ödeme emrini tebliğ alan borçlunun, 7 günlük süre içerisinde ödeme yapmaması ya da dosyaya teminat yatırmaması durumunda, borçlunun araç ve taşınmazlarına haciz konularak, banka hesaplarına bloke konularak, alacak tahsil edilmektedir.

Aynı zamanda, nafaka borcunu ödemeyen borçlu hakkında, İcra Ceza Mahkemesinde, disiplin hapsi istemli şikayette bulunularak, borçlunun nafaka borcunu ödeyene kadar disiplin hapis cezası ile cezalandırılması sağlanmaktadır.