İş kazası sonucu, işçinin vefat etmesi sonrasında, destekten yoksun kalan eş ve çocuklarının Borçlar Kanunu 53. Madde doğrultusunda tazminat talep edebilmektedirler.

MADDE 53- Ölüm hâlinde uğranılan zararlar özellikle şunlardır:

1. Cenaze giderleri.
2. Ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalmasından ya da
yitirilmesinden doğan kayıplar.
3. Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar

Hak sahipleri:

Eş: ölen işçinin bakiye hayat süresiyle sınırlı olmak üzere, kendi hayat süresi kadar,

Erkek çocuk kaza tarihinde orta okula başlamamışsa 18 yaşına kadar, orta öğrenim görüyorsa 20 yaşına kadar, yüksek öğrenim yapıyorsa 25 yaşına kadar, Kız çocuk 22 yaşına kadar, yüksek öğrenim görüyorsa 25 yaşına kadar destekten yoksun kalmaktadır. Anne, baba, kardeş vb., sağlığında işçinin yardımı ile ayakta kaldıklarını ispatlamaları halinde, maddi tazminata hak kazanabilirler. Ölen işçi bekar ise, anne babasına maddi tazminat hesaplanmaktadır. Destekten yoksun kalma payları, ölen işçinin sadece eşi pay alıyorsa ½, her bir çocuk için 1 pay, anne baba için 1 pay şeklinde dağıtılmaktadır. Bu şekilde hesaplanan maddi zarardan, eş için evlenme şansı indirimi ve kusur indiriminin, diğer hak sahipleri için sadece kusur indiriminin düşülmesi sonrasında, rücu edilebilir SGK gelirinin de çıkarılması ile her hak sahibinin gerçek maddi zararı bulunmaktadır.