İŞ KAZASI WEB SİTESİ YAZISI

İşçinin, işyerinde işini ifa ederken veya işyerinde talimat beklerken meydana gelen olay nedeniyle ölümü ya da vücut bütünlüğünün ruhen ve/veya bedenen zarara uğramasını ifade etmektedir. Bu bölümde anlatılanlar, gerek yasa gerek Yargıtay içtihatları gerekse...