Bordrolarda Fazla Mesai Tahakkukunun Bulunması Halinde Bordrolar İşçinin İmzasını Taşıyorsa Fazla Mesai Tahakkuk Ettirilen Ayların Dışlanması, Bordrolar İmzasız İse Fazla Mesainin Tanık Beyanlarına Göre Hesaplanıp Davacıya Ödenen Miktarların Mahsubu Gerekmektedir.

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Tarih: 06.05.2019 Esas: 2017/10313 Karar: 2019/9894 Bordrolarda Fazla Mesai Tahakkukunun Bulunması Halinde Bordrolar İşçinin İmzasını Taşıyorsa Fazla Mesai Tahakkuk Ettirilen Ayların Dışlanması, Bordrolar İmzasız İse Fazla Mesainin Tanık...

Hastalık Nedeni İle Çalışılmayan Günlerde Sosyal Sigortalar Kurumu Tarafından Ödenen Geçici İş Göremezlik Ödeneği Aylık Ücretli İşçilerin Ücretlerinden Mahsup Edilir.

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Tarih: 22.05.2019 Esas: 2016/2329 Karar: 2019/11838 Hastalık Nedeni İle Çalışılmayan Günlerde Sosyal Sigortalar Kurumu Tarafından Ödenen Geçici İş Göremezlik Ödeneği Aylık Ücretli İşçilerin Ücretlerinden Mahsup Edilir. Özet: İş...

İstifa Dilekçesinde Açıkça Başka Bir Nedene Dayanılmadan Kısa Süre İçinde Açılan Davada, İstifa İradesinin İşçinin Haklı Feshi Olarak Değerlendirilmesi Mümkündür.

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Tarih: 06.05.2019 Esas: 2016/916 Karar: 2019/9887 İstifa Dilekçesinde Açıkça Başka Bir Nedene Dayanılmadan Kısa Süre İçinde Açılan Davada, İstifa İradesinin İşçinin Haklı Feshi Olarak Değerlendirilmesi Mümkündür. Özet: Taraflar arasında, iş...