Çek, bono, senetten dolayı alacaklı olduğunu beyan eden şahıs/şirketin elinde bulunan çek, bono, senedin hukuki durumu, Hukuk Ofisimiz bünyesinde kurulu bulunan icra departmanı tarafından, Türk Ticaret Kanunu kapsamında kontrol edilerek, icra takibine başlanılıp başlanılamayacağı belirlenmektedir. Metinde ya da usulde eksiklikler olması halinde, bu eksikliklerin tamamlanması sağlanmaktadır. Yapılan incelemeler sonrasında, yasal uygunluk koşulları tespit edildikten sonra, borçlu hakkında icra takibine başlanılmaktadır.

İcra takibinde ödeme emrini tebliğ alan borçlunun icra mahkemesinde herhangi bir dava açarak ihtiyati tedbir kararı alamaması durumunda, borçlunun araç ve taşınmazlarına haciz konularak, banka hesaplarına bloke konularak, alacak tahsil edilmektedir.

İcra takibinde ödeme emrini tebliğ alan borçlunun icra mahkemesinde herhangi bir dava açarak ihtiyati tedbir kararı alması halinde, açılan dava sonucunda, asıl alacak yanında %20 icra-inkar tazminatı, yargılama giderleri ve işlemiş faizleri ile birlikte alacak borçludan, yukarıda anlatıldığı şekilde tahsil edilmektedir.