İlamdan (Mahkeme Kararından) dolayı alacaklı olduğunu beyan eden şahıs/şirketin elinde bulunan ilamın hukuki durumu, ilamın kesinleşmesinin gerekip gerekmediği, zamanaşımına uğrayıp uğramadığı Hukuk Ofisimiz bünyesinde kurulu bulunan icra departmanı tarafından belirlenmektedir. Yapılan incelemeler sonrasında, yasal uygunluk koşulları tespit edildikten sonra, borçlu hakkında icra takibine başlanılmaktadır.

İcra takibinde ödeme emrini tebliğ alan borçlunun, 7 günlük süre içerisinde ödeme yapmaması ya da dosyaya teminat yatırmaması durumunda, borçlunun araç ve taşınmazlarına haciz konularak, banka hesaplarına bloke konularak, alacak tahsil edilmektedir.