Nama İfaya İzin Verilebilmesi İçin Sözleşmenin Feshedilmemiş, Yani Yürürlükte Olması, Borçlunun Edimin İfasında Temerrüte Düşmesi Ve Borcun “Yapma Borcu”Na Dair Bulunması Gerekir. 

YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ Tarih: 26.02.2019 Esas: 2018/4438 Karar: 2019/802 Nama İfaya İzin Verilebilmesi İçin Sözleşmenin Feshedilmemiş, Yani Yürürlükte Olması, Borçlunun Edimin İfasında Temerrüte Düşmesi Ve Borcun “Yapma Borcu”Na Dair Bulunması Gerekir. ...