YARGITAY KARARLARI

Fazla Mesai Karşılığı Serbest Zaman Kullandırma

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Tarih: 15.05.2019 Esas: 2016/3504 Karar: 2019/11085 Fazla Mesai Karşılığı Serbest Zaman Kullandırma Özet: Davalı vekili cevap dilekçesinde davacının yaptığı fazla mesailerin karşılığı olarak serbest zaman kullandığını savunmuş, bilirkişi ve...

Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi

YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ Tarih: 17.04.2019 Esas: 2016/5586 Karar: 2019/3566 Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi Özet: Dava, elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi istemine ilişkindir. TMK'nin 644. maddesi gereğince bir mirasçı,...

Çekin İstirdatı – Yetkili Hamil – Kötü Niyetli İktisap

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ Tarih: 17.04.2019 Esas: 2019/1464 Karar: 2019/3080 Çekin İstirdatı – Yetkili Hamil – Kötü Niyetli İktisap Özet: Dava, çekin istirdatı istemine ilişkindir. 6102 sayılı TTK'nın 792. maddesinde "Çek, herhangi bir suretle hamilin elinden çıkmış...

Eserden Doğan Telif Hakkına Tecavüzün Önlenmesi Ve Maddi Tazminat

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ Tarih: 20.05.2019 Esas: 2018/2500 Karar: 2019/3862 Eserden Doğan Telif Hakkına Tecavüzün Önlenmesi Ve Maddi Tazminat Özet: Dava eserden doğan telif hakkına tecavüzün önlenmesi ve maddi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davacıya ait...

Bordrolarda Fazla Mesai Tahakkukunun Bulunması Halinde Bordrolar İşçinin İmzasını Taşıyorsa Fazla Mesai Tahakkuk Ettirilen Ayların Dışlanması, Bordrolar İmzasız İse Fazla Mesainin Tanık Beyanlarına Göre Hesaplanıp Davacıya Ödenen Miktarların Mahsubu Gerekmektedir.

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Tarih: 06.05.2019 Esas: 2017/10313 Karar: 2019/9894 Bordrolarda Fazla Mesai Tahakkukunun Bulunması Halinde Bordrolar İşçinin İmzasını Taşıyorsa Fazla Mesai Tahakkuk Ettirilen Ayların Dışlanması, Bordrolar İmzasız İse Fazla Mesainin Tanık...