YARGITAY KARARLARI

Fazla Mesai Karşılığı Serbest Zaman Kullandırma

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Tarih: 15.05.2019 Esas: 2016/3504 Karar: 2019/11085 Fazla Mesai Karşılığı Serbest Zaman Kullandırma Özet: Davalı vekili cevap dilekçesinde davacının yaptığı fazla mesailerin karşılığı olarak serbest zaman kullandığını savunmuş, bilirkişi ve...

Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Akdî İlişkinin Devam Ettiği, Yüklenicinin İşi Bırakmadığı, İşyerini Terk Edip Gitmediği Sürece Gerçekleştirilen İş Ve İmalâtların Yüklenici Tarafından Gerçekleştirildiği Karine Olarak Kabul Edilmektedir.

YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ Tarih: 30.05.2019 Esas: 2018/5704 Karar: 2019/2621 Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Akdî İlişkinin Devam Ettiği, Yüklenicinin İşi Bırakmadığı, İşyerini Terk Edip Gitmediği Sürece Gerçekleştirilen İş Ve İmalâtların Yüklenici...

Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi

YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ Tarih: 17.04.2019 Esas: 2016/5586 Karar: 2019/3566 Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi Özet: Dava, elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi istemine ilişkindir. TMK'nin 644. maddesi gereğince bir mirasçı,...

Çekin İstirdatı – Yetkili Hamil – Kötü Niyetli İktisap

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ Tarih: 17.04.2019 Esas: 2019/1464 Karar: 2019/3080 Çekin İstirdatı – Yetkili Hamil – Kötü Niyetli İktisap Özet: Dava, çekin istirdatı istemine ilişkindir. 6102 sayılı TTK'nın 792. maddesinde "Çek, herhangi bir suretle hamilin elinden çıkmış...