YARGITAY KARARLARI

Eserden Doğan Telif Hakkına Tecavüzün Önlenmesi Ve Maddi Tazminat

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ Tarih: 20.05.2019 Esas: 2018/2500 Karar: 2019/3862 Eserden Doğan Telif Hakkına Tecavüzün Önlenmesi Ve Maddi Tazminat Özet: Dava eserden doğan telif hakkına tecavüzün önlenmesi ve maddi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davacıya ait...

Bordrolarda Fazla Mesai Tahakkukunun Bulunması Halinde Bordrolar İşçinin İmzasını Taşıyorsa Fazla Mesai Tahakkuk Ettirilen Ayların Dışlanması, Bordrolar İmzasız İse Fazla Mesainin Tanık Beyanlarına Göre Hesaplanıp Davacıya Ödenen Miktarların Mahsubu Gerekmektedir.

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Tarih: 06.05.2019 Esas: 2017/10313 Karar: 2019/9894 Bordrolarda Fazla Mesai Tahakkukunun Bulunması Halinde Bordrolar İşçinin İmzasını Taşıyorsa Fazla Mesai Tahakkuk Ettirilen Ayların Dışlanması, Bordrolar İmzasız İse Fazla Mesainin Tanık...

Eşit Davranmama Borcuna Aykırılık – Hamilelik Nedeniyle Fesih

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Tarih: 15.05.2019 Esas: 2016/1423 Karar: 2019/11167 Eşit Davranmama Borcuna Aykırılık – Hamilelik Nedeniyle Fesih Özet: Uyuşmazlık işverenin eşit davranma borcuna aykırı davranıp davranmadığı ve bunun sonuçları noktasında toplanmaktadır....

Ardiyecinin Sorumluluğu, Kusurlu Olarak Sözleşmeye Aykırılıktır.

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ Tarih: 02.04.2019 Esas: 2017/3848 Karar: 2019/2534 Ardiyecinin Sorumluluğu, Kusurlu Olarak Sözleşmeye Aykırılıktır. Özet: Dava, davalıya ait soğuk hava deposuna konulan ürünün uygun saklama koşullarında saklanmaması nedeniyle hasara uğradığı...