Ehliyetsizlik, Hile ve Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil – Mirasçılar Arasında Pay Oranında İptal ve Tescil Davası Açılabilir.

YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ Tarih: 14.06.2016 Esas: 2014 / 11142 Karar: 2016 / 7262 Ehliyetsizlik, Hile ve Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil – Mirasçılar Arasında Pay Oranında İptal ve Tescil Davası Açılabilir. Özet: Davacılar, ehliyetsizlik, hile ve muris...

Miras Bırakanın Evlenmek Amacıyla Eşine Yaptığı Taşınmaz Satışı Mirasçılardan Mal Kaçırma Amacı Saptanmadıkça Muris Muvazaası Olarak Kabul Edilemez.

YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ Tarih: 19.02.2018 Esas: 2015/7581 Karar: 2018/965 Miras Bırakanın Evlenmek Amacıyla Eşine Yaptığı Taşınmaz Satışı Mirasçılardan Mal Kaçırma Amacı Saptanmadıkça Muris Muvazaası Olarak Kabul Edilemez. Özet : Davacılar, muris muvazaası nedeniyle...

Orman Kanunu’nun 2/B Maddesi Kapsamında Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerler Çıkarma İşleminin Kesinleşme Tarihinden İtibaren Zamanaşımı ile İktisap Edilemez.

YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ Tarih: 31.10.2017 Esas: 2016/4012 Karar: 2017/8686 Orman Kanunu’nun 2/B Maddesi Kapsamında Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerler Çıkarma İşleminin Kesinleşme Tarihinden İtibaren Zamanaşımı ile İktisap Edilemez. Özet : Davacılar, dava...

Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması – Tapu İptal Ve Tescil – Kötü Niyet – Dürüstlük Kuralı

YARGITAY 1.HUKUK DAİRESİ Tarih: 17.01.2019 Esas: 2016/2790 Karar: 2019/249 Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması – Tapu İptal Ve Tescil – Kötü Niyet – Dürüstlük Kuralı Özet: Dava, vekalet görevinin kötüye kullanılması hukuksal nedenine dayalı tapu iptali. ve tescil...

Vekil Üstlendiği İş Ve Hizmetleri, Vekâlet Verenin Haklı Menfaatlerini Gözeterek, Sadakat Ve Özenle Yürütmekle Yükümlüdür. 

YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ Tarih: 24.01.2019 Esas: 2016/2948 Karar: 2019/469 Vekil Üstlendiği İş Ve Hizmetleri, Vekâlet Verenin Haklı Menfaatlerini Gözeterek, Sadakat Ve Özenle Yürütmekle Yükümlüdür.  Özet: Vekil üstlendiği iş ve hizmetleri, vekâlet verenin haklı...