İcra Marifetiyle Satılan Taşınmazın Tahliyesi – Taşınmazı Haciz Tarihinden Önce Tapuya Şerh Edilmiş veya Noterlikçe Düzenlenmiş veya Onaylanmış Sözleşmeye Dayalı Olarak Kullanmakta Olduğunu Kanıtlayamayan 3. Kişi Tahliye Edilir.

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Tarih: 17.10.2012 Esas: 2012 / 12-445 Karar: 2012 / 730 İcra Marifetiyle Satılan Taşınmazın Tahliyesi – Taşınmazı Haciz Tarihinden Önce Tapuya Şerh Edilmiş veya Noterlikçe Düzenlenmiş veya Onaylanmış Sözleşmeye Dayalı Olarak Kullanmakta...

Kira Sözleşmesinde Ödeme Günü “Her Ay Peşin” Şeklinde Yazılmış İse Ödeme Günü Her Ayın Üçüncü Günü Olarak Kabul Edilmektedir.

YARGITAY 6.HUKUK DAİRESİ Tarih: 21.02.2005 Esas: 2005 / 10997 Karar: 2005 / 1205 Kira Sözleşmesinde Ödeme Günü “Her Ay Peşin” Şeklinde Yazılmış İse Ödeme Günü Her Ayın Üçüncü Günü Olarak Kabul Edilmektedir. Özet: Dava, iki haklı ihtar nedeniyle tahliye talebine...

İhtarlı Ödeme Emrinden Sonra Otuz Günlük Ödeme Süresi Beklenmeden İcra Mahkemesine Başvurulmuş İse Tahliye Talebinin Reddi Gerekir.

YARGITAY 6.HUKUK DAİRESİ Tarih: 14.10.2004 Esas: 2004 / 6237 Karar: 2004 / 6909 İhtarlı Ödeme Emrinden Sonra Otuz Günlük Ödeme Süresi Beklenmeden İcra Mahkemesine Başvurulmuş İse Tahliye Talebinin Reddi Gerekir. Özet: Dava, itirazın kaldırılması ve tahliye talebine...