Yurt Dışında Aralıklı Olarak Çalışan İşçinin Alacaklarına İlişkin Örnek Rapor

İSTANBUL … İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE BİLİRKİŞİ RAPORU  ESAS NO                    : 20../… DAVACI                    : …. VEKİLİ                      : Av. … DAVALI                     : … VEKİLİ                      : Av. … KONU                        :...

Yol Ücreti Kesilen İşçinin Alacaklarının Hesabına İlişkin örnek Bilirkişi Raporu

İSTANBUL … İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE BİLİRKİŞİ RAPORU ESAS NO                    : 20../…. DAVACI                    : ………………. VEKİLİ                      : Av. …………….. DAVALI                     : …………………….. VEKİLİ                      : Av. ………………...

Yazılı Fesih Bildirimi Olmaması Halinde Açılacak İşe İade Davasına İlişkin Örnek Bilirkişi Raporu

İSTANBUL … İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE BİLİRKİŞİ RAPORU  ESAS NO                    : 20../… DAVACI                    : … DAVALI                     : … VEKİLİ                      : Av. … KONU                        : Davacı iddia ve davalı savunmaları,...

Yaralanmalı İş Kazasında İşverene Karşı Açılacak Maddi Tazminat Talepli Davaya İlişkin Örnek Bilirkişi Raporu

İSTANBUL … İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE BİLİRKİŞİ RAPORU TALİMAT NO         : 20../.. DAVACI                   : … VEKİLİ                     : Av. … DAVALI                   : … VEKİLİ                     : Av. … KONU                       : Toplanan deliller...

Yaralanmalı İş Kazası Sonucunda Kurum Tarafından Açılan Rücu Davasına İlişkin Örnek Bilirkişi Raporu

İSTANBUL … İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE  BİLİRKİŞİ RAPORU ESAS NO                   : 20../… DAVACI                   : … VEKİLİ                     : Av. … DAVALILAR           : 1. … … … KONU                       : Davacı iddia ve davalı savunmaları,...

Ücreti Ödenmeyen İşçinin İş Akdini Haklı Nedenle Feshi Sonrasında Hesaplanan İşçilik Alacaklarına İlişkin Örnek Bilirkişi Raporu

İSTANBUL … İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE BİLİRKİŞİ RAPORU ESAS NO                    : 20../… DAVACI                    : … VEKİLİ                      : Av. … DAVALI                     : … VEKİLİ                      : Av. … KONU                        :...