Yurt Dışında Aralıklı Olarak Çalışan İşçinin Alacaklarına İlişkin Örnek Rapor

İSTANBUL … İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE BİLİRKİŞİ RAPORU  ESAS NO                    : 20../… DAVACI                    : …. VEKİLİ                      : Av. … DAVALI                     : … VEKİLİ                      : Av. … KONU                        :...

İşçinin Kötü Niyet Tazminatının Hesabına İlişkin Örnek Bilirkişi Raporu

İSTANBUL …. İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE BİLİRKİŞİ RAPORU ESAS NO                    : 20../…. DAVACI                    : ……………. VEKİLİ                      : Av. …………. DAVALI                     : ……….. VEKİLİ                      : Av. ………. KONU           ...

Feshin Geçersizliği ve İşe İade Davalarında Yargıtay Özel Dairesince Verilen Kararlar Kesin Olduğundan Bozma Kararına Karşı Direnme Yolu Kapalıdır.

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Tarih: 18.01.2017 Esas: 2016 / 2268 Karar: 2017 / 104 Feshin Geçersizliği ve İşe İade Davalarında Yargıtay Özel Dairesince Verilen Kararlar Kesin Olduğundan Bozma Kararına Karşı Direnme Yolu Kapalıdır. Özet: Dava, feshin geçersizliği ve işe...

İşyerinin Devri Halinde Devralan İşveren, Devreden İşveren Döneminde Doğmuş Olan İşçilik Alacaklarından Sorumludur.

YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Tarih: 25.12.2017 Esas: 2017/27013 Karar: 2017/22101 İşyerinin Devri Halinde Devralan İşveren, Devreden İşveren Döneminde Doğmuş Olan İşçilik Alacaklarından Sorumludur. Özet: Dava, işçilik alacaklarının tahsili talebine ilişkindir. Uyuşmazlık...

Hüküm Fıkrasında Taraflara Tanınan Haklar ve Yüklenen Borçlar Tavzih Yoluyla Sınırlandırılamaz, Genişletilemez, Değiştirilemez – Genel Olarak Hükümlerin Tavzihine İlişkin Kurallar

YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Tarih: 13.03.2018 Esas: 2017/2788 Karar: 2018/5083 Hüküm Fıkrasında Taraflara Tanınan Haklar ve Yüklenen Borçlar Tavzih Yoluyla Sınırlandırılamaz, Genişletilemez, Değiştirilemez – Genel Olarak Hükümlerin Tavzihine İlişkin Kurallar Özet:...