Muvazaalı Boşanma Sonrasında Kurum Tarafından Açılan Alacak Davasına İlişkin Örnek Bilirkişi Raporu

İSTANBUL … İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE BİLİRKİŞİ RAPORU ESAS NO                    : 20../… DAVACI                    : … VEKİLİ                      : Av. … DAVALILAR             : … VEKİLİ                      : Av. … KONU                        : Davacı...

Kadın İşçinin İş Akdini Evlilik Nedeniyle Feshi Sonrasında Hesaplanan Kıdem Tazminatı Alacağına İlişkin Örnek Bilirkişi Raporu

İSTANBUL … İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE BİLİRKİŞİ RAPORU ESAS NO                    : 20../… DAVACI                    : … VEKİLİ                      : Av. … DAVALI                     : … VEKİLİ                      : Av. … KONU                        :...

İşyeri Devri ve Asıl İşveren Alt İşveren Uygulamasında İşçilik Alacaklarının Hesaplanmasına İlişkin Örnek Bilirkişi Raporu

İSTANBUL … İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE BİLİRKİŞİ RAPORU ESAS NO                    : 20../… DAVACI                    : ….. VEKİLİ                      : Av. …… DAVALILAR             : 1. ……………….. VEKİLİ                      : Av. …………. ……………… …………….....

İşveren Şirketler Arasındaki Organik Bağ ve Kötü Niyet Tazminatı Hesabına İlişkin Örnek Bilirkişi Raporu

İSTANBUL … İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE BİLİRKİŞİ RAPORU ESAS NO                    : 20../… DAVACI                    : …………. VEKİLİ                      : Av. ………….. DAVALILAR             : 1. ………….. VEKİLİ                      : Av. ……….. ……………....

İşten Çıkarılan İşçinin Kıdem ve İhbar Tazminatının Hesabına İlişkin örnek Bilirkişi Raporu

İSTANBUL … İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE BİLİRKİŞİ RAPORU ESAS NO                    : 201./…. DAVACI                    : ………… VEKİLİ                      : Av. …………. DAVALI                     : ……….. VEKİLİ                      : Av. ………. KONU           ...

İşletmesel Nedenle Fesih Durumunda Açılacak İşe İade Davasına İlişkin Örnek Bilirkişi Raporu

İSTANBUL … İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE BİLİRKİŞİ RAPORU ESAS NO                    : 20../… DAVACI                    : … VEKİLİ                      : Av. … DAVALI                     : … VEKİLİ                      : Av. … KONU                        :...