İşçinin İlave Tediye Ücreti Alacağının Hesaplanmasına İlişkin Örnek Bilirkişi Raporu

İSTANBUL … İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE BİLİRKİŞİ RAPORU ESAS NO                    : 20../… DAVACI                    : …….. VEKİLİ                      : Av. …….. DAVALI                     : …….. VEKİLİ                      : Av. ……. KONU           ...

İşe İade Kararı Sonrasında İşçilik Alacaklarının Hesabına İlişkin Örnek Bilirkişi Raporu

İSTANBUL …. İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE BİLİRKİŞİ RAPORU ESAS NO                   : 20../……. DAVACI                   : …………… VEKİLİ                     : Av. …………… DAVALILAR           : 1. ……………. VEKİLİ                     : Av. …………….. ……………… KONU           ...

İşçinin Kötü Niyet Tazminatının Hesabına İlişkin Örnek Bilirkişi Raporu

İSTANBUL …. İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE BİLİRKİŞİ RAPORU ESAS NO                    : 20../…. DAVACI                    : ……………. VEKİLİ                      : Av. …………. DAVALI                     : ……….. VEKİLİ                      : Av. ………. KONU           ...

İşçilik Alacaklarının Ödenmemesi Sebebiyle İşçinin Haklı Feshine İlişkin Örnek Bilirkişi Raporu

İSTANBUL …. İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE BİLİRKİŞİ RAPORU ESAS NO                    : 20../… DAVACI                    : ……….. VEKİLİ                      : Av. …………… DAVALI                     : ………… VEKİLİ                      : Av. …………… KONU           ...

İş Akdini Emeklilik Sebebiyle Fesheden İşçinin Kıdem Tazminatı Alacağının Hesabına İlişkin Örnek Bilirkişi Raporu

İSTANBUL … İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE BİLİRKİŞİ RAPORU ESAS NO                    : 20../…. DAVACI                    : ……… VEKİLİ                      : Av. ………… DAVALI                     : …………. VEKİLİ                      : Av. …………… KONU           ...

İkale Sözleşmesi Sonrasında Açılacak İşe İade Davasına İlişkin Örnek Bilirkişi Raporu

İSTANBUL … İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE BİLİRKİŞİ RAPORU ESAS NO                    : 20../… DAVACI                    : … VEKİLİ                      : Av. … DAVALI                     : … VEKİLİ                      : Av. … KONU                        :...