Bilirkişi Raporları

Ölümlü İş Kazası Sonucunda Kurum Tarafından Açılan Rücu Davasına İlişkin Örnek Bilirkişi Raporu

İSTANBUL ... İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE BİLİRKİŞİ RAPORU ESAS NO                    : 20../… DAVACI                    : … VEKİLİ                      : Av. … DAVALI                     : … VEKİLİ                      : Av. … KONU                        : Davacı...

Muvazaalı Boşanma Sonrasında Kurum Tarafından Açılan Alacak Davasına İlişkin Örnek Bilirkişi Raporu

İSTANBUL ... İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE BİLİRKİŞİ RAPORU ESAS NO                    : 20../… DAVACI                    : … VEKİLİ                      : Av. … DAVALILAR             : … VEKİLİ                      : Av. … KONU                        : Davacı iddia...

Kadın İşçinin İş Akdini Evlilik Nedeniyle Feshi Sonrasında Hesaplanan Kıdem Tazminatı Alacağına İlişkin Örnek Bilirkişi Raporu

İSTANBUL ... İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE BİLİRKİŞİ RAPORU ESAS NO                    : 20../… DAVACI                    : … VEKİLİ                      : Av. … DAVALI                     : … VEKİLİ                      : Av. … KONU                        : Davacı...

İşyeri Devri ve Asıl İşveren Alt İşveren Uygulamasında İşçilik Alacaklarının Hesaplanmasına İlişkin Örnek Bilirkişi Raporu

İSTANBUL ... İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE BİLİRKİŞİ RAPORU ESAS NO                    : 20../… DAVACI                    : ….. VEKİLİ                      : Av. …… DAVALILAR             : 1. ……………….. VEKİLİ                      : Av. …………. ……………… …………….....

İşveren Şirketler Arasındaki Organik Bağ ve Kötü Niyet Tazminatı Hesabına İlişkin Örnek Bilirkişi Raporu

İSTANBUL ... İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE BİLİRKİŞİ RAPORU ESAS NO                    : 20../… DAVACI                    : …………. VEKİLİ                      : Av. ………….. DAVALILAR             : 1. ………….. VEKİLİ                      : Av. ……….. ……………. KONU           ...

İşten Çıkarılan İşçinin Kıdem ve İhbar Tazminatının Hesabına İlişkin örnek Bilirkişi Raporu

İSTANBUL ... İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE BİLİRKİŞİ RAPORU ESAS NO                    : 201./…. DAVACI                    : ………… VEKİLİ                      : Av. …………. DAVALI                     : ……….. VEKİLİ                      : Av. ………. KONU           ...

İşletmesel Nedenle Fesih Durumunda Açılacak İşe İade Davasına İlişkin Örnek Bilirkişi Raporu

İSTANBUL ... İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE BİLİRKİŞİ RAPORU ESAS NO                    : 20../… DAVACI                    : … VEKİLİ                      : Av. … DAVALI                     : … VEKİLİ                      : Av. … KONU                        : Davacı...

İşçinin İlave Tediye Ücreti Alacağının Hesaplanmasına İlişkin Örnek Bilirkişi Raporu

İSTANBUL ... İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE BİLİRKİŞİ RAPORU ESAS NO                    : 20../… DAVACI                    : …….. VEKİLİ                      : Av. …….. DAVALI                     : …….. VEKİLİ                      : Av. ……. KONU                       ...

İşe İade Kararı Sonrasında İşçilik Alacaklarının Hesabına İlişkin Örnek Bilirkişi Raporu

İSTANBUL …. İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE BİLİRKİŞİ RAPORU ESAS NO                   : 20../……. DAVACI                   : …………… VEKİLİ                     : Av. …………… DAVALILAR           : 1. ……………. VEKİLİ                     : Av. …………….. ……………… KONU           ...

Makaleler

Sonuç Bulunamadı

İstediğiniz sayfa bulunamadı. Aramanızı daraltmayı deneyin veya mesajın üzerindeki gezintiyi kullanın.